Onderwijsblad — (20 mei 2017) nr. 9

Horeca of de klas
Schooldirecteuren in China of Canada die carrière willen maken moeten zich bewijzen onder moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld in een achterstandsgebied. In de Verenigde Staten wordt geprobeerd kinderen van immigranten en niet-migranten samen te brengen op zogenoemde ‘magneetscholen’.

PO-raad wil parlementair onderzoek
De PO-raad, koepel van basisschoolbesturen, roept de Tweede Kamer op tot een parlementair onderzoek naar de financiering van het primair onderwijs. De AOb steunt de oproep. Zo’n onderzoek zou duidelijk moeten maken of de overheid genoeg geld in het onderwijs steekt en of basisschoolbesturen het verstandig uitgeven.

Einde aan zestien tweedegraads lerarenopleidingen
Hogeschool Inholland stopt vanaf volgend schooljaar met zestien tweedegraads lerarenopleidingen in Amsterdam. De opleidingen zijn te klein en te kostbaar. De school probeert gedwongen ontslagen te voorkomen. “We nemen geen nieuwe studenten meer aan vanaf schooljaar 2017-2018”, zegt Karlien de Bruin, woordvoerder van Inholland.

De bezuiniging op beleid onderwijsachterstanden gaat door
De bezuiniging op het onderwijsachterstandenbeleid van demissionair staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs gaat vooralsnog door. De Tweede Kamer heeft het onderwerp medio april ‘controversieel’ verklaard: pas bij een nieuw kabinet komt het weer aan de orde.

Controversieel verklaarde onderwerpen liggen politiek gevoelig. De Tweede Kamer wil er pas over debatteren als duidelijk is wat er tijdens de formatieonderhandelingen over besloten wordt.

De meester is homo
Leerlingen vertellen dat je lesbisch, homo-, biseksueel of transgender bent. Voor veel lhbt-leraren is dat ingewikkeld. Toch zijn er veel goede redenen om het wel te doen. “De band met mijn leerlingen is nu nog hechter.”

Leesmethoden zijn te saai
Het gaat in Nederland niet goed met de leesvaardigheid en de motivatie voor het lezen. Gebrekkige methoden voor begrijpend lezen dragen bij aan het probleem, zeggen onderwijsonderzoekers.

Simulatie brengt de theorie tot leven
Kleien, bouwen met lego of een stoelendans: het komt allemaal voor in de biologielessen die docent Koen Ottenhof ontwikkelde om de theorie te verduidelijken. Hij won er de Onderwijs Toptalent Prijs 2016 mee.

Met Minecraft leren rekenen
Praktijkschool Limes en basisschool de Windhoek in Noord-Holland gebruiken regelmatig het spel Minecraft in de klas. “Rekenen, samenwerken, communiceren, plannen: dat zijn vaardigheden waar leerlingen later heel veel aan hebben.”

Grip op stuiterballen
Anton Horeweg schreef een boek over kinderen met adhd in de klas. Op een school in een Schiedamse afbraakwijk brengt hij zijn kennis dagelijks in praktijk. “De kunst is ingrijpen voordat de uitschieters ontstaan.”

Decanen onder druk
Door de snelle veranderingen in het studieaanbod en de hogere kosten van een studie neemt de druk op de keuze voor het juiste vervolgonderwijs toe. Scholen hebben professionele decanen nodig. Zijn het decanaat en het lesgeven nog wel te combineren?

Teleurgesteld in leren én mensen
Ze zijn bovengemiddeld intelligent. Toch vallen ze uit in het reguliere onderwijs. Bij Feniks Talent in Utrecht hervinden deze hoogbegaafde onderpresteerders en drop-outs het vertrouwen om weer naar school te kunnen gaan.