Onderwijsblad — (19 november 2016 ) nr. 19

Coververhaal: Leraar brandt af op passend onderwijs
Het uitgangspunt blijft prachtig, zoals het is verwoord in het Unesco-verdrag van Salamanca uit 1994: Allen met speciale onderwijsbehoeften moeten toegang hebben tot reguliere scholen. Maar in de praktijk van alledag knelt het passend onderwijs steeds meer. Dat komt, vertelt pedagoog Peter Mol doordat het ministerie onverenigbare doelen wil samenbrengen.

Het Lerarenregister: voor en tegen
De ene docent juicht, de ander ziet het helemaal niet zitten. Maar het Lerarenregister komt er, de Tweede Kamer heeft er half oktober mee ingestemd. Vanaf 2017 moeten leraren op basisscholen, uit het voortgezet onderwijs en het mbo zich registreren om te laten zien dat ze de juiste papieren hebben en aan bijscholing doen.

Student met beperking bloeit op in Zwolle
Studenten met een functiebeperking gedijen bij goede begeleiding en een open klimaat, zoals op Hogeschool Windesheim. “Hier doen ze alsof autisme de normaalste zaak van de wereld is.”

Docenten kunnen leren van politici
Policiti en leraren hebben een hoop gemeen. Ze kunnen dan ook veel van elkaar leren, betoogt Thijs Hannaart, biologiedocent en auteur van het boek Kies mij. Hij geeft tips, óók uit speeches van de nieuwe Amerikaanse president.

Verdwenen achterstandsgeld moet terugkomen
Basisscholen zien hun achterstandsbudget verschrompelen, nu veel minder kinderen in aanmerking komen voor extra gewicht. Min honderd miljoen tot nu toe. Vollere klassen op achterstandsscholen zijn het gevolg. Er wordt daarom gewerkt aan een nieuwe gewichtenregeling. Komt het geld terug?

Breinwetenschapper Jelle Jolles over onderwijs aan tieners
Jelle Jolles, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is niet de eerste breinwetenschapper die ons vertelt dat pubers slecht plannen en geneigd zijn tot risicovol gedrag. Hij is wel de eerste die dat risicovolle gedrag omarmt en zijn inzichten koppelt aan praktische lesideeën voor docenten.

Nieuws:

Steeds minder leerlingen naar speciaal onderwijs
In 2015 daalt voor het eerst het percentage middelbare scholieren in het speciaal onderwijs. Het basisonderwijs kende al langer een dalende trend.

Rekenscores mbo stagneren
De rekenscores op de hogere mbo-niveaus stagneren. Van alle toetsafnames in schooljaar 2015-2016 op mbo-niveau 4 leverde 31 procent een voldoende op. Mbo-4 studenten worden getoetst op rekenniveau 3F, hetzelfde als op het havo en vwo. Er zijn meerdere toetsmomenten: als alleen het hoogste cijfer per leerling wordt geteld, komt 48 procent uit op een voldoende.

Verkrijgen dyslexieverklaring moeilijker
In de Brabantse gemeenten Uden, Veghel en Oss wordt het voor kinderen waarschijnlijk moeilijker een dyslexieverklaring te krijgen.

Publiceren jaarstukken wordt verplicht
Onderwijsinstellingen in alle onderwijssectoren worden wettelijk verplicht om hun jaarstukken te publiceren. Dat heeft het ministerie van Onderwijs onlangs laten weten, nadat opnieuw is gebleken dat te weinig schoolbesturen hun jaarrekening zelf online zetten.

‘Gebruik inkomen voor verdeling achterstandsgeld’
Het inkomen van ouders is een goede basis voor de verdeling van achterstandsgeld aan basisscholen. Dat zegt onderwijssocioloog Paul Jungbluth in een interview met het Onderwijsblad.