Onderwijsblad — (18 maart 2017) nr. 5

Coververhaal: Vechten voor een vaste baan
Invallers met flexcontracten haken af door gebrek aan perspectief. Intussen noopt een zieke leerkracht schoolleiders tot noodgrepen. De onderwijsassistent voor de klas of leerlingen verdelen over collega’s. Met meer werkdruk tot gevolg.

Functiemix geeft blije en scheve gezichten
Met de functiemix kunnen meer leraren doorstromen naar een hogere salarisschaal. Veel leraren vinden dan ook dat de functiemix de loopbaanmogelijkheden vergroot en erkenning geeft. Tegelijkertijd leidt het mislopen van promotie tot teleurstelling en frustratie

Zelf gepest en tóch voor de klas
Pesters maakten hun schooltijd tot een hel. Toch kozen deze docenten voor het onderwijs. “Door mijn pestverleden pik ik slachtoffers er zo uit.”

Basisscholen worstelen al jaren met gym
Nog steeds is de vakleerkracht gym geen gemeengoed op de basisschool. Oudere leerkrachten nemen tegen wil en dank de gymlessen van jongere collega’s over.

Nieuwe aflevering in soap rond rekentoets
Staatssecretaris Sander Dekker laat, met lange tanden, onderzoeken of er een alternatief mogelijk is voor de rekentoets. Goed idee, vinden de Nederlandse Vereniging van wiskundeleraren en Beter Onderwijs Nederland. Slecht plan, vinden de rekendocenten in het mbo.

Spuiten en slikken op school
Het Udens College stopt met het geven van paracetamol aan leerlingen. De school verstrekt alleen medicijnen aan leerlingen als zij mogelijk in levensgevaar zijn. Hoe gaan andere middelbare scholen om met leerlingen die zich niet lekker voelen?

Verslaafden geven voorlichting: ‘Blijf van die shit af’
Het Leger des Heils gaat met (ex-)verslaafden langs middelbare scholen om leerlingen drugsvoorlichting te geven. “Als je niet op mij wilt lijken, maak dan alsjeblieft je school af.”

Met de kleuters naar het berenziekenhuis

Nieuws:

Leraar is laag salaris en werkdruk beu
Tienduizenden basisschoolleraren zijn het beu: ze willen een beter salaris en een lagere werkdruk. De Facebookgroep ‘PO in actie’ heeft in ruim twee weken tijd meer dan 21 duizend volgers verzameld.

‘Werken met alleen bevoegden is onhaalbaar’
Het is onhaalbaar om in 2017 alle lessen door een bevoegde docent te laten geven. Dat vinden de Haagse middelbare scholen.

Universitaire pabo Nijmegen mag van start
De Radboud Universiteit Nijmegen mag van onderwijsminister Jet Bussemaker beginnen met een volledig universitaire opleiding tot leraar basisonderwijs. Binnen drie jaar halen studenten een universitair bachelor-diploma en mogen ze als leerkracht aan de slag op een basisschool.

Plan voor bestrijding lerarentekorten
Het ministerie van Onderwijs heeft een plan van aanpak opgesteld ter bestrijding van de aankomende lerarentekorten. Kernpunten daarin zijn een betere in- en uitstroom van studenten op lerarenopleidingen, omscholing en verbetering van het beroepsimago.

Geen geld voor plannen gymonderwijs
Honderden miljoenen euro’s zijn nodig om vakleerkrachten op alle basisscholen drie lesuren gym te laten geven, zoals het kabinet wil. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs schreef eind vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer dat dit geld er nu niet is.

Alternatief rekentoets in de maak
De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) onderzoekt samen met staatssecretaris Dekker van Onderwijs of rekenen geïntegreerd kan worden in bestaande schoolvakken. Dit als alternatief voor de rekentoets. “Ik zou het jammer vinden als dit idee het niet haalt”, zegt Swier Garst, voorzitter van de NVvW.

‘Kleuteropleiding was beter dan huidige pabo’
De vroegere kleuteropleiding Klos bereidde kleuterleraren veel beter voor op het werken in groep 1 en 2 dan de huidige pabo. Dat blijkt uit een online-enquête in opdracht van het CDA onder ruim 2800 kleuterleerkrachten.