Onderwijsblad — (18 juni 2016) nr. 12

Coververhaal: Het gelukkige team
Bureaucratie en een tekort aan autonomie leiden tot stress in het onderwijs. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werkt met autonome teams die managementtaken onderling verdelen. “Efficiëntie is bij ons geen drijfveer.”

Voor de klas in verre landen
Na een druk schooljaar hebben veel leraren de zomervakantie nodig om bij te tanken. Sommigen gaan door met lesgeven, in Kenia, Zuid-Afrika, Zambia of China. “Eenmaal thuis had ik heimwee.”

Ouderbijdrage versterkt tweedeling
Meestal gaat het om een paar tientjes per jaar, maar er zijn basisscholen die meer dan duizend euro vragen van ouders. Dat leidt tot kansenongelijkheid. De SP komt na de zomer met een wetsvoorstel om de ouderbijdrage te begrenzen.

Schoolbestuur moet sneller uit financiële gevarenzone
Het financiële toezicht op onderwijsinstellingen moet beter. Tegelijkertijd slinkt de menskracht bij de afdeling Rekenschap en Juridische Zaken van de Onderwijsinspectie met 40 procent. Het toezicht kan slimmer, aldus de inspectie.

Carrièretijgers in het onderwijs
Carrière maken kan niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in het onderwijs. En een leerkracht hoeft de klas er niet altijd voor te verlaten.

Problematisch tekort aan mbo-techniekdocenten
Er dreigt in het mbo een tekort aan technische docenten te ontstaan. De hoop is gevestigd op zij-instromers uit het bedrijfsleven. “Mogelijke vervangers moet je meteen zien binnen te halen.”

Sluiproutes naar het pensioen
De pensioenleeftijd schuift geleidelijk op richting 67 jaar. Toch stoppen veel zestigplussers in het onderwijs eerder of gaan minder werken.

Meelopen met een onderwijsondersteuner: Oeps, dit lijkt op een plasje’
Een appel in stukjes snijden, een jas ophangen, of een leerling zelfstandig van het zwembad naar het klaslokaal laten rijden: voor Lien de Vries is het allemaal onderwijs. Ze werkt als assistent op een school voor (ernstig) meervoudig beperkte kinderen.

Nieuws:

Vmbo-docent bereikt zelden hoogste salarisschaal
Vooral docenten die lesgeven op havo en vwo komen terecht in de hoogste salarisschaal LD. Vmbo-docenten blijven achter.

Meer stapelaars dan drie jaar geleden|
Er zijn weer iets meer scholieren die doorstromen naar een hoger niveau. Sinds het schooljaar 2013-2014 is het percentage vmbo-t’ers dat daarna havo gaat doen gestegen van 14,8 naar 16,7 procent. Maar in het schooljaar 2006-2007 zette nog 21,3 procent die stap.

Kamer wil minder lesuren per week voor leraren
Docenten in het voortgezet onderwijs geven straks maximaal twintig uur per week les. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: “Onze aanhoudende druk heeft geholpen.”

Het mbo heeft cao-akkoord
In het mbo is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao afgesloten. Vanaf juli gaat het loon met 3 procent omhoog.