Onderwijsblad — (17 september 2016) nr. 14

Coververhaal: Teach Like a Champion!
Teach Like a Champion, dat klinkt erg Amerikaans. Toch zijn veel Nederlandse leerkrachten enthousiast over deze aanpak. De vertaling van de tweede editie van het boek verscheen deze zomer.

Inspraak toekomstplan Onderwijs2032 was schijn
Het belangrijkste onderwijsadvies van het jaar, van Platform Onderwijs2032, is niet de uitkomst van een nationale brainstorm, zoals het ministerie ons wil doen geloven. Dat blijkt uit een reconstructie.

Op de bres voor de meester
Regelmatig zetten leerlingen acties op touw om hun favoriete leraar of conciërge te behouden, soms met succes. Vier collega’s blikken terug.

Leraar wint smaadzaak tegen roddelende moeder
Voor het eerst is een ouder veroordeeld voor het belasteren van een leerkracht. Een moeder verspreidde verhalen over misbruik en mishandeling door de Brabantse leerkracht, terwijl ze wist dat hij niets misdaan had.

Helma Koomen over de individuele band met leerlingen
Universitair hoofddocent Helma Koomen van de Universiteit van Amsterdam doet al jaren onderzoek naar de persoonlijke relatie tussen leraren en leerlingen. En grijpt zo nodig in met coaching.

Lessenreeks Routeplanner helpt leerling in maatschappij
Met de lessenreeks Routeplanner leren studenten op Roc Friese Poort in Emmeloord zich te redden in de maatschappij. “Het idee om hulp te vragen, kwam gewoon niet in me op.”

Nieuwkomer mist les in moedertaal
Door de komst van asielzoekers neemt het aantal nieuwkomers in het onderwijs snel toe. De kennis over het lesgeven aan deze doelgroep is verouderd of weggezakt. “We moeten accepteren dat meertaligheid een gegeven is en blijft.”

Nieuws:

Hoger schooladvies voor kinderen hoogopgeleide ouders
Dezelfde Cito-score, maar toch een andere schoolloopbaan. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat kinderen met hoogopgeleide ouders vaker een hoger schooladvies krijgen en uiteindelijk een diploma in het hoger onderwijs behalen.

‘Betere overgang nodig groep 2 naar 3’
Staatssecretaris Sander Dekker vindt dat te veel leerlingen ‘doorkleuteren’. Hij roept basisscholen op om de overgang tussen groep 2 en 3 soepeler te maken.

Landstede geeft alsnog diploma
Tien studenten van de Europort Business School (EPBS) kunnen opgelucht ademhalen. Ze ontvangen alsnog een diploma van Landstede in Zwolle. Dat roc ligt overhoop met partnerinstelling EPBS, en weigerde een diploma te verstrekken. Aanleiding voor het conflict is een rapport van de Onderwijsinspectie waarin staat dat de twee onderwijsinstellingen geen juiste samenwerkingsovereenkomst hebben.

HU-baas krijgt jaarsalaris mee
Voormalig bestuursvoorzitter Geri Bonhof van de Hogeschool Utrecht kreeg vorig jaar september een gouden handdruk van een jaarsalaris mee (182.900 euro) nadat haar contract was afgelopen. 

‘Schrijfvaardigheid op basisscholen kan veel beter’
Met het schrijfonderwijs is het niet goed gesteld. Taalkundigen Monica Koster en Renske Bouwer onderzochten waar het misgaat en hoe het beter kan. Teksten met elkaar bespreken werkt motiverend. 

7,5 miljoen voor overgang mbo-hbo
Minister Jet Bussemaker van Onderwijs stelt 7,5 miljoen euro beschikbaar om de overgang tussen het mbo en hbo te verbeteren. Dat zei ze in haar toespraak bij de opening van het schooljaar op de Haagse Hogeschool.

‘Elke leerling moet zich veilig voelen’
Kamerleden spraken twee dagen lang met meer dan twintig wetenschappers, leraren en vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties over radicalisering en burgerschapsvorming.