Onderwijsblad — (17 juni 2017) nr. 11

Coververhaal: Stempel dyslexie is vaak onnodig
De meeste kinderen die op de basisschool het stempel dyslexie krijgen, oefenen te weinig. Anna Bosman vindt bij andere hoogleraren bijval voor deze geruchtmakende stelling. “Het onderwijs is waarschijnlijk niet op orde.”

Actiedag primair onderwijs dinsdag 27 juni: Kom naar Den Haag!
Bonden, schoolleiders, besturen en PO in Actie roepen alle scholen in het primair onderwijs op dinsdag 27 juni het eerste uur de deuren dicht te houden. De actievoerders, verenigd in het PO-front, vragen scholen die dag tenminste twee vertegenwoordigers te sturen naar een manifestatie in Den Haag. In een petitie vragen de partijen maatschappelijke steun voor grote extra investeringen in het onderwijs.

Een boek vol kinderlogica
Brutaal, lief of vertederend. Leraren stuiten tijdens het nakijken nogal eens op grappige antwoorden of lieve briefjes van hun leerlingen. Massaal maken zij hiervan foto’s en sturen die op naar journalist Mark van der Werf, die vanaf 2011 zelf kortstondig voor de klas stond.

Personeel met handicap verdient kans in onderwijs
Een schoonmaker met downsyndroom? Een medewerkster met een lichtverstandelijke handicap die helpt met taal? Op veel scholen zien ze dat niet zo zitten. Toch moeten veel meer mensen met een arbeidsbeperking in het onderwijs aan de slag.

Filosoferen als middel tegen radicalisering
Sabine Wassenberg filosofeert met kinderen op basisscholen over cultureel beladen onderwerpen. Over haar lessen schreef ze het boek ‘Kinderlogica’. Wassenberg reageert op fragmenten uit haar boek.

Kortsluiting tussen mbo en pabo
Tien jaar geleden begonnen 3900 mbo-doorstromers aan de pabo, vorig jaar waren het er maar 1200. De nieuwe toelatingstoetsen schrikken mbo’ers af. De schakelklasjes waarmee pabo’s de doorstroom weer op gang willen brengen blijven akelig leeg.

Een mengelmoes van twee scholen
Op de Synergieschool in Roermond, die vorige zomer is gestart, zitten leerlingen uit het regulier en speciaal basisonderwijs in gemengde groepen door elkaar.

Online onderwijs heeft klaslokaal hard nodig
Het combineren van klassikaal onderwijs met een online leeromgeving valt docenten in de praktijk niet mee. Een college opnemen en op internet zetten is niet genoeg. Docenten moeten bereid zijn hun eigen werkwijze kritisch tegen het licht te houden. “Ik heb veel geleerd over lessen maken.”

Onmisbare duizendpoot: de conciërge
Basisschool Het Mozaïek koestert conciërge Jolanda Lengkeek. Dankzij haar houden de leerkrachten hun handen vrij voor het lesgeven. Het Onderwijsblad liep een dag met haar mee.

Nieuws:

Stormloop op petitie PO-front
Meer dan 135 duizend mensen steunen de petitie voor een eerlijker salaris en minder werkdruk voor basisschoolleraren op www.pofront.nl. Die grens was maandagochtend 12 juni doorbroken en het aantal leraren, ouders en andere medestanders dat de petitie heeft getekend liep toen nog snel verder op.
Rotterdamse school breekt met De Hond
De Rotterdamse basisschool De Vierambacht stopt met het iPadonderwijs van de organisatie Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) van Maurice de Hond. De school voerde het schoolconcept september 2016 in, maar de resultaten vallen tegen en de logistieke uitvoering van het onderwijsconcept blijkt lastig.

Groter gat op onderwijsbegroting
De komende jaren houdt het kabinet voor onderwijs rekening met tegenvallers van rond de 400 miljoen euro per jaar. Dat komt door onverwacht hoge leerling- en studentenaantallen.

Scholen krijgt geld voor aangepast lesrooster
Mbo-instellingen en middelbare scholen in Groningen krijgen geld als ze hun lesrooster zo aanpassen dat studenten en leerlingen niet meer in de ochtendspits reizen. De scholen krijgen een hogere bijdrage naarmate er meer leerlingen buiten de spits reizen.

Gift redt Sint Maartenschool
Dankzij een anonieme gift kan de Sint Maartenschool voor speciaal onderwijs in Ubbergen nog zeker een jaar doorgaan met onderwijs aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking (cluster 3). “Ik werd opgebeld en dacht: dit kan niet waar zijn”, zegt directeur Gillis Geschiere. “Het is geweldig.”

Nieuwe eisen aan mbo-ondersteuners
Er zitten haken en ogen aan de regeling die de bekwaamheidseisen vastlegt voor onderwijsondersteuners in het mbo. Dat schrijft de AOb samen met andere onderwijsbonden in een brief aan demissionair minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

Examenfraude op Zadkine College
Op het Zadkine College, een grote mbo-instelling in Rotterdam, is bij de opleiding logistiek niveau 3 gefraudeerd met tentamens. Zestig individuele tentamens zijn ongeldig verklaard, drie medewerkers zijn op non-actief gesteld.