Onderwijsblad — (17 december 2016) nr. 20

Coververhaal: Flexwerker dupe van schijnconstructies
Rond de externe inhuur van hbo-docenten hangt een dichte mist. Het Onderwijsblad ontdekte dat drie grote hogescholen externe docenten inhuren via een eigen payrollbedrijf. Juridisch mag dat, maar het leidt tot een oneerlijke tweedeling onder het personeel.

Opstap naar mbo voorkomt uitval
Het aantal vmbo-scholen met een entreetraject voor het mbo daalt, hoewel leerlingen er baat bij hebben. Op de Thorbecke scholengemeenschap in Zwolle bijvoorbeeld. Roc Scalda wil het traject in heel Zeeland uitrollen.

School vindt moeilijk invallers
Scholen zeggen moeilijk invallers te vinden door de Wet werk en zekerheid (Wwz). De AOb wijt het probleem aan het lerarentekort. En scholen benutten nog niet alle vervangingsmogelijkheden die de cao biedt. Intussen krijgen meer invallers een vast contract, zoals de Wwz beoogt.

Topsporters in het onderwijs

Ooit op een Olympisch strijdtoneel, nu dagelijks voor de klas. Vier docenten met een topsportverleden over hun stijl van lesgeven. “Die gouden plak geeft mij aanzien.”

De pengreep leer je in de bouwhoek
Om te leren schrijven heb je een goede pengreep nodig. Werk aan de winkel voor de kleuterleerkrachten. Weg met de iPad, kom maar door met de bouwsels en werkjes.

Tekort aan bevoegden schaadt prestaties
De schoolprestaties van rekenen en natuurwetenschappen gaan in Nederland omlaag. Zowel in groep 6 als bij vijftienjarigen, zo blijkt uit internationale onderzoeken. Aziatische landen doen het beter, maar waarom?

Nieuw licht op de zaak Artez
Achter de schermen woedt al jaren een strijd over de beloning van een voormalige bestuurder van kunstenhogeschool Artez. Onder druk van PvdA-minister Bussemaker kreeg de school vorig jaar 84 duizend euro terug. Vertrouwelijke documenten werpen nieuw licht op de zaak.

Nieuws:

Vieze lokalen, te weinig tijd
Schoonmakers die werken op de scholen van de Groningse scholengroep O2G2 klagen dat ze te weinig tijd hebben. Vieze lokalen zijn het gevolg. 

Miljoenen voor zorgleerlingen blijven liggen
Samenwerkingsverbanden hebben de afgelopen anderhalf jaar 111 miljoen euro niet besteed. Die miljoenen waren bedoeld om zorgleerlingen extra te ondersteunen. 
AOb wil basiszorg vastleggen
De AOb wil de basiszorg vastleggen in de wet waardoor iedere school weet aan welke zorgvragen zij moet voldoen. “Het is niet meer dan logisch dat je vastlegt dat elke school de kennis in huis moet hebben om te kunnen omgaan met bijvoorbeeld dyslexie, of met mildere varianten in het autismespectrum”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. 
Rechtszaak over beloning Artez
De slepende strijd over de beloning van een voormalig bestuurder bij kunstenhogeschool Artez verplaatst zich volgend jaar naar een nieuwe arena: de Amsterdamse rechtbank. 

Nederlandse schoolprestaties gaan achteruit
De prestaties van Nederlandse scholieren in exacte vakken gaan achteruit. Dat blijkt uit twee internationale onderzoeken die de afgelopen maand zijn gepubliceerd. 

Klassen groter bij lerarentekort
Het lerarentekort kan worden opgelost door grotere klassen. Leraren krijgen er dan gemiddeld drie kinderen per klas bij, blijkt uit onderzoek van Centerdata.