Onderwijsblad — (16 april 2016 ) nr. 8

Coververhaal: De nieuwe schoolstrijd
Het wetsvoorstel waarmee Sander Dekker ruimte wil creëren voor nieuwe scholen houdt geen rekening met de verschillen tussen grote steden en krimpgebieden. Voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar en het onderwijsstelsel blijft voorlopig op slot.
Geen leerkracht kan nog om registratie heen
Het lerarenregister gaat er komen in 2017 en heeft gevolgen voor elke leraar in het po, vo en mbo. De AOb krijgt regelmatig vragen over de consequenties voor met name mbo-docenten. Mbo-sectorbestuurder Hélène Jansen en senior stafmedewerker onderwijs Jeroen van Andel geven antwoord.
Fröbelen met bètablokjes
Basisscholen moeten in hun onderwijs aandacht gaan besteden aan wetenschap en techniek. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van lego, leren docenten in Enschede.
Botsende werelden in de klas
“IS-terreur is een complot van de joden en de Amerikanen.” Of: “Alle vluchtelingen moeten teruggestuurd worden.” Extreme denkbeelden onder leerlingen stellen docenten voor dilemma’s. Journalist Margalith Kleijwegt schetst hoe maatschappelijk gevoelige kwesties doorwerken in de klas.
Band met leraar geeft kind met trauma veerkracht
Aan druk of juist teruggetrokken gedrag van kinderen kunnen trauma’s ten grondslag liggen. Hoe bied je getraumatiseerde leerlingen betere kansen in het onderwijs? Orthopedagogen Leony Coppens en Marthe Schneijderberg geven tips.
Uit de kast
Ongeveer één op de tien mensen is lesbo, homo, bi, transgender of in dubio. Toch zijn er scholen waar leerlingen niet of nauwelijks openlijk homoseksueel zijn. Volgens COC Nederland zegt 50 procent van alle leerlingen dat het vrijwel onmogelijk is op school uit de kast te komen. Het Onderwijsblad sprak drie jongeren die het toch aandurfden. Alle drie zijn zij aangesloten bij een Gay-Straight Alliance (GSA): een groep leerlingen en docenten die willen dat hun school veilig is voor iedereen. Nederland kent ruim vijfhonderd van die GSA’s op scholen.
Kinderen uit kansarme milieus raken te ver achterop
Talentvolle jongeren met laagopgeleide ouders dringen door de steeds scherpere selectie maar moeizaam door in havo, vwo of het hoger onderwijs. “Daar schrik ik van”, zegt inspecteur-generaal Monique Vogelzang. Tijd voor bijstelling van het achterstandsbeleid.
Lees verder op AOb.nl >>>
Schoolbieb brengt leescultuur binnen
Steeds meer scholen hebben een bieb. Enthousiaste docenten in een aantrekkelijke omgeving zorgen ervoor dat kinderen meer en beter gaan lezen.
 
Lesmateriaal voor vluchtelingen schiet tekort
Veel scholen geven nieuwkomers les met beperkte middelen. Het Onderwijsblad ging op zoek naar gratis materiaal.
Nieuws:
Vo-scholen vragen extra info over achtstegroepers
De helft van de middelbare scholen verplicht basisscholen nog steeds extra informatie te geven over hun groep 8-leerlingen voor plaatsing. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).
Roc West-Brabant berispt
Roc West-Brabant, een van de grootste mbo-scholen van het land, is stevig op de vingers getikt door de Onderwijsinspectie.
Engels slecht? Geen diploma
Toekomstige studenten van de Avans Hogeschool gaan voortaan alleen met een diploma de deur uit als ze de Engelse taal voldoende beheersen. De hogeschool neemt bij alle studenten die zich voor het studiejaar 2016/2017 inschrijven een taaltest af om het startniveau Engels te bepalen.
De leerling beoordeelt: ‘swag’ of ‘niet swag’?
Een stemknop zoals bij het televisieprogramma The voice of Holland, maar dan om de les te beoordelen. Arjan van der Meij, natuurkundedocent op het Haagse christelijk college de Populier, heeft de ‘swagometer’ gemaakt.