Onderwijsblad — (15 april 2017) nr. 7

Coververhaal: Doorwerken tot na je 70ste 
Wie nu aan de pabo begint, zal tot zijn 71ste moeten doorwerken. Gaat iedereen dat lukken? Bedrijfsartsen zijn er niet gerust op. Juf Betsy Claassen (bijna 80) ook niet.

Onderwijssalaris geen onderwerp bij formatie
Tussen links en rechts loopt bij de formatie een miljardenkloof als het gaat om onderwijsinvesteringen. Over onderwijssalarissen heeft alleen niemand het. Vreemd, met grote tekorten op komst.

De ipad-school met slechts één leerling
Het avontuur dat Maurice de Hond drie jaar terug begon als bestuurder van twee Amsterdamse ipad-scholen loopt alweer bijna ten einde. Maar door een onderzoek van de Onderwijsinspectie kan het wel eens een staartje krijgen.

Beelddenker verspilt tijd op school
Havo-5 leerling Laura Job heeft aan veel lessen niets. Als beelddenker verspilt zij haar tijd op school. Bij meer vrijheid zou zij baat hebben. En bij plaatjes dus.

Geen mbo-plus, geen hbo-min
Tien jaar na de introductie leiden de meeste associate degrees een kwijnend bestaan. Maar niet in Rotterdam waar twaalf tweejarige hbo-opleidingen een eigen gebouw, eigen docenten en een eigen didactiek hebben. De Rotterdam Academy is helemaal gericht op mbo’ers voor wie de overstap naar een bachelor een te grote sprong is.

Succesvolle vmbo’ers in de spotlights
Met de postercampagne ‘Ook ik heb mijn vmbo-diploma’ laat docent Lucelle Deneer haar leerlingen ontdekken hoe het vmbo de start kan zijn van een succesvolle carrière.

Tien vragen over de taalontwikkelingsstoornis
Het percentage leerlingen met dyslexie is gelijk aan dat van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (tos). Toch is die laatste veel minder bekend. Wat zijn de verschillen? En wat heeft een leerling met een tos nodig?

Weekend Academie toont kansarme jongeren hoe het ook kan
Kansarme kinderen helpen bij het leren en ze laten ontdekken wat ze kunnen bereiken. Daar draait het om bij de Weekend Academie, een particulier initiatief dat ruim tien jaar geleden in Amsterdam-West begon.

Basisschool ontwikkelt aanpak probleemgedrag
Probleemgedrag komt niet alleen voor in de Schilderswijk, maar ook op een basisschool in het Gooi. Daar konden leraren hun klassen niet meer aan. Een nieuwe aanpak heeft het tij doen keren. “Zwakkere leerkrachten worden hier echt door ondersteund.”

Nieuws:

Primair onderwijs vormt één front
In het primair onderwijs ontstaat een breed front voor een eerlijker salaris en minder werkdruk. De AOb, de andere onderwijsbonden, de werkgevers uit het primair onderwijs en de groep PO in Actie ondertekenden 29 maart een gezamenlijk manifest.

Besturen steunen actie basisschoolleraren
Steeds meer schoolbesturen in heel Nederland steunen openlijk de basisschoolleraren van de groep PO in Actie. De besturen herkennen de problemen met het lage salaris en de hoge werkdruk en stimuleren onderwijzers zich hierover uit te spreken.

AOb verwacht veel van nieuwe coalitie
Een nieuw kabinet moet fors investeren in onderwijs om te zorgen dat er voldoende leraren voor de klas blijven staan. Om het beroep aantrekkelijker te maken is een vermindering van de werkdruk en een beter salaris hard nodig. Dat schrijft AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen aan informateur Edith Schippers die bezig is een nieuw kabinet te formeren. De AOb stuurde onlangs ook alle lijsttrekkers van de politieke partijen een brief om de onderwijsstandpunten nogmaals te belichten.

Inspectie: prestatieverschillen scholen te groot
Tussen scholen met dezelfde soort leerlingen bestaan grote prestatieverschillen. Te groot, vindt inspecteur-generaal Monique Vogelzang. Zij maakt zich vooral zorgen over het basisonderwijs en de onderbouw van het voorgezet onderwijs.

‘Geef mbo’er eigen budget voor scholing’
Een individuele leerrekening is de beste manier om afgestudeerde en werkende mbo’ers te stimuleren door te blijven leren. Zodra mbo’ers zijn afgestudeerd of 27 jaar zijn, moeten ze zo’n rekening krijgen. Ze kunnen dan zelf bepalen voor welke cursus of opleiding ze het geld op de rekening gebruiken.

Studenten bepalen toetsmoment zelf
Studenten van de hogeschool Windesheim in Zwolle mogen sinds de voorjaarsvakantie zelf bepalen wanneer ze meerkeuzetoetsen maken. Bij wijze van experiment kunnen de studenten elke week op maandagochtend, dinsdagmiddag en vrijdagmiddag een toets maken, vertelt docent en projectleider Frank Sturrus. De studenten hoeven niet te wachten op de reguliere toetsweek en ze hoeven ook niet eerst alle lessen te volgen.

Kritische toezichthouders stappen op
Twee toezichthouders van het samenwerkingsverband Zeeluwe in Oost-Nederland hebben hun functie neergelegd. Ze vinden dat er binnen het samenwerkingsverband te veel geld naar overhead gaat. “Elke dag zie ik dat er op de werkvloer keihard wordt gewerkt”, zegt Els Baauw, één van de opgestapte toezichthouders. “We wilden de overhead zo laag mogelijk houden, maar deze is nu flink hoger. Ik kon het niet meer uitleggen.”