Onderwijsblad — (14 januari 2017) nr. 1

Coververhaal: Maatwerk voor iedereen
De klas is een middeleeuwse en Nederlandse uitvinding. Hoe verwerkte de Latijnse school in Zwolle de toeloop naar het onderwijs? Met klassen. Die klas staat ter discussie. Maatwerk is het toverwoord dat schoolleiders probeert de verleiden om te investeren in educatieve ict. Maar zitten leerlingen in plaats van in een ouderwetse klas straks met hun 3D-bril eenzaam in hun afgeschermde ‘tech cubicle’ hun op maat gemaakte stof en testjes te verwerken?

Het einde van de schoolstrijd
Dit jaar is de onderwijspacificatie honderd jaar oud. In 1917 kwam de schoolstrijd ten einde.

Kleuterschool 2.0 verdrinkt in politiek gesteggel
Politici hebben zich de afgelopen vier jaar suf gedebatteerd over de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Het leverde een stroom aan onderzoek, advies en uiteraard een taskforce op. Maar geen concrete stappen om het stichten van integrale kindcentra te stimuleren.

Maatwerk is meer dan educatieve software
In de Verenigde Staten is maatwerksoftware voor personalized learning een miljoenenbusiness. Vanaf de andere kant van de oceaan klinkt een waarschuwing: het onderzoek naar de vermeende positieve effecten is flinterdun.

De gelukkige klas
De ongekende populariteit van zijn Latijnse school dwong Joan Cele omstreeks 1400 het onderwijs anders te organiseren. Hij ontwikkelde ‘de klas’. Het hele westerse schoolwezen werd door zijn uitvinding geraakt en nog steeds.

Maatwerkdiploma voor de helft ingevoerd
Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen het ‘expliciete recht’ om vakken op een hoger niveau te volgen. Een vak op een lager niveau volgen blijft vrijwel onmogelijk.

Niet de stof, maar het niveau als leidraad
Werken in groepsdoorbrekende niveaugroepen om leerlingen op maat te bedienen: op verschillende scholen wordt er mee geëxperimenteerd. Er zijn ook kritische geluiden.

Ict bedreigt de leraar. Of niet?
Na digitalisering van oefenmateriaal en eenvoudige lesstof is het de beurt aan het onderwijspersoneel zelf. Robots, avatars, video-instructies en chat-apps nemen de leraar of klassenassistent werk uit handen. Of nemen ze het werk over?

Nieuws:

Schoolbesturen versterken reserves
Scholen boeken positieve resultaten en versterken daardoor hun reserves. Inspecteur-generaal Monique Vogelzang van de Onderwijsinspectie vraagt zich af of de ‘appeltjes voor de dorst’ wel in verhouding staan tot de risico’s die het onderwijs loopt.

Tijdelijke oplossing voor invallers
De ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid (Wwz) geldt in januari, februari en maart 2017 niet. De bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad hebben met minister Asscher van Sociale Zaken afgesproken dat de bepaling die een grens stelt aan het maximale aantal invalbeurten voor deze maanden wordt aangepast.

Meer inspraak nieuw curriculum
Leerkrachten krijgen een hoofdrol bij het vernieuwen van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil ze genoeg tijd en ruimte geven om hierover na te denken. “Dekker heeft geluisterd naar de beroepsgroep”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.

Lerarentekort loopt op in Rotterdam
Het lerarentekort dreigt in Rotterdam verder toe te nemen. Vooral in het primair onderwijs is dat al merkbaar. Dit jaar zullen er in die sector 95 onvervulde vacatures voor voltijdbanen zijn en dat loopt op tot ruim tweehonderd in 2019.

Tweede Kamer wil alternatief rekentoets
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs moet in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) het alternatief voor de rekentoets van de leraren uitwerken.