Onderwijsblad — (11 februari 2017) nr. 3

Coververhaal: Vijf basisscholen in acht jaar
Een conflict met een leerkracht, een schoolrooster met een betere aansluiting op de werktijden, of een locatie dichterbij het oppasadres kan voor ouders al een reden zijn van school te wisselen. Zorgelijk, want schoolhoppers hebben 2,6 keer meer kans op drop-out.

Zwabberbeleid bedreigt gelijke kansen in het onderwijs
‘Minister van ongelijke kansen’ kreeg Jet Bussemaker vorig jaar door de oppositie voor de voeten geworpen. Of het gaat om het schooladvies op de basisschool of het leenstelsel in het hoger onderwijs, de toegankelijkheid van het onderwijs staat onder druk. Steeds weer draait de Haagse politiek aan het roer, terwijl scholen snakken naar een vaste koers.

Juf Kiet, kordaat en altijd betrokken
Ze oogst veel bewondering voor haar rol in de documentaire De kinderen van juf Kiet. Toch is er ook kritiek op haar aanpak. Kiet Engels, leerkracht van een taalklas met vluchtelingenkinderen, over de documentaire, haar leerlingen en haar passie.

De pabo wordt steeds witter 
Het kennisniveau moest omhoog en dat is gelukt. Maar de batterij kennistoetsen die studenten moeten halen, schrikt potentiele pabostudenten af, vooral allochtonen. Daardoor is de pabo een kleine, witte opleiding aan het worden. Terwijl er een enorm lerarentekort dreigt.

Negen tips voor het tienminutengesprek
Een inhoudelijk en effectief oudergesprek in niet meer dan tien minuten, deze negen tips helpen je erbij. “Sla een brug tussen jouw expertise en die van ouders.”

Hbo-docent Marcel Mooijman: ‘We mogen niet blind zijn voor wat er in het mbo misgaat’
Mbo’ers doen het minder goed op het hbo. Dat komt door veranderingen in het mbo, zegt hbo-docent Marcel Mooijman. “Een groot stuk tekst instuderen zijn ze niet meer gewend.”

Ik hoor het aan je stem
Het zijn maar twee kleine slijmvliesplooien, maar ze kunnen alles voor je doen. Geïnteresseerd klinken, stellig, intiem of juist zakelijk. Stemtrainer Elizabeth Ebbink legt uit hoe je gehoord wordt op een teamvergadering of contact maakt met een boze leerling.

Blij met het lerarenregister: ‘Je kunt er zo veel rechten aan ontlenen’
Leerkrachten Astrid Kinket-Memel en Nick de Vos hebben een eigen website gemaakt ter ondersteuning van het lerarenregister. “Door zo’n beroepsregister sta je sterker.”

Nieuws:

Uitleg tegenvallende salarisstrook
Viel jouw salarisstrook afgelopen maand ook tegen? Veel docenten zagen dat ze afhankelijk van de salarisschaal ongeveer 20 euro minder netto verdienden.

Schakelprogramma helpt mbo-student naar pabo
Hogescholen en roc’s in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag starten in september met een schakelprogramma voor mbo-studenten die naar de pabo willen. Minister Bussemaker stelt een miljoen euro beschikbaar voor de pilot.

Rekenkamer kraakt inburgeringsbeleid
Het overheidsbeleid waarbij nieuwkomers zelf hun inburgering moeten regelen, werkt niet goed. Slechts een derde van de nieuwkomers heeft sinds 2013 het examen binnen drie jaar gehaald en de overheid heeft veel te weinig zicht op de situatie.

Forse daling Cito-eindtoets
Fors minder achtstegroepers maken dit jaar de Centrale Eindtoets van Cito. In april buigen ruim 107 duizend leerlingen zich over deze eindtoets, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Dat is ongeveer 60 procent van het totaal aantal leerlingen in groep 8 dat een eindtoets moet maken. In 2015 maakte 86 procent van de achtstegroepers de verplichte Cito-eindtoets.

Roc Leiden blijft onder toezicht
Roc Leiden heeft flinke stappen gezet om de kwaliteit te verbeteren. Toch is de mbo-instelling er nog niet. De Onderwijsinspectie ziet nog steeds risico’s en blijft daarom intensief toezicht houden op de school.

Kamervragen over AOb-werkdrukonderzoek
De SP wil van staatssecretaris Sander Dekker weten of in het onderwijs inderdaad structureel wordt overgewerkt, zoals de AOb concludeert in een onderzoek naar werkdruk dat eind vorige maand verscheen.