Onderwijsblad — (1 oktober 2016) nr. 15

Coververhaal: Waar is de motivatie?
Maatwerk, lesdifferentiatie en het inspelen op de ‘belevingswereld’ motiveert scholieren onvoldoende. Misschien moet de druk worden opgevoerd.

Leraar betaalt knutselspullen uit eigen zak
Leerkrachten trekken massaal de portemonnee. Een derde betaalt uit eigen zak spullen voor school, zo blijkt uit een enquête van het Onderwijsblad.

Enquête stemgedrag AOb-leden: D66 op één
D66 en GroenLinks zijn de populairste partijen onder onderwijspersoneel. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 1800 leden van de AOb. Het liefst zien zij ook een links kabinet met het CDA op het bordes staan in 2017.

Johan Goossens: ‘Jongens, ik wil nu toch écht beginnen’
Johan Goossens werkt als leraar op een Amsterdams roc, is cabaretier en schrijft columns. Voor het Onderwijsblad reageert hij op pakkende uitspraken uit zijn theatershow en columns, waarvan binnenkort het tweede boek verschijnt.

De alarmbellen gaan af bij het ABP
De kans is groot dat begin volgend jaar de pensioenen omlaaggaan. Ook moeten werkenden er rekening mee houden dat ze meer pensioenpremie gaan betalen. Dat zegt José Meijer, plaatsvervangend voorzitter van pensioenfonds ABP.

Kabinet bezuinigt op lumpsum scholen
Het ministerie van Onderwijs bezuinigt een slordige 230 miljoen euro op de lumpsum en op subsidies van scholen. Van een flinke investering, zoals het kabinet suggereert, is geen sprake.

Spanning in het mbo-stelsel
Het mbo is hofleverancier van vakmensen. Maar schaalvergroting en zogenaamde innovaties brengen het stelsel uit balans, schrijft socioloog Sjoerd Karsten, in wat hij noemt ‘een nuchtere balans van het mbo’.

Leraar schrijft een kinderboek
Onder de tienduizenden leraren in Nederland bevinden zich ook kinderboekenschrijvers. Aan de vooravond van de Kinderboekenweek doen er drie een boekje open.

Nieuws:

Onderwijs betrekt leerling bij evaluatie docent
Een jaar na de wetswijziging waarin staat dat leerlingen betrokken moeten worden bij de evaluatie van hun docenten, gebeurt dit op 84 procent van de middelbare scholen.

Roc mag studenten niet meer weigeren
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft medio september ingestemd met een wet die roc’s verbiedt om studenten met de juiste diploma’s te weigeren. De wet regelt de toelating en geeft roc’s voortaan de mogelijkheid om een bindend studieadvies te geven.

Verkapte bezuiniging onderwijs moet van tafel
De bezuinigingen in de nieuwe onderwijsbegroting zijn funest voor de toekomst van onze kinderen, jongeren en de ontwikkeling van ons land. Ze moeten daarom van tafel.

Wet verkleint groepsgrootte basisschool
De SP en D66 willen per direct een einde aan monsterklassen met dertig of meer leerlingen. Uiteindelijk moet de gemiddelde groepsgrootte per schoolvestiging naar 23 leerlingen.

Brede keuzedelen populair op mbo
Het keuzedeel dat mbo-studenten voorbereidt op het hbo, is tot nu toe het vaakst opgenomen in het aanbod van keuzedelen bij mbo-opleidingen. Dat blijkt uit een rapportage van de regieorganisatie Herziening Mbo.

Laag salaris jaagt mannen klas uit
Lage salariëring van het leraarsberoep hangt internationaal samen met de vervrouw