Onderwijsblad — (1 april 2017) nr. 6

Coververhaal: Politiek komt altijd te laat
Bij overschotten en tekorten aan leraren reageert de overheid altijd te laat. Ze verergert de problemen in plaats van ze op te lossen. Kan dat misschien een keer anders?

Wisselen van baan werkt verfrissend
Leraren veranderen zelden van baan. De mobiliteit is in het onderwijs zelfs het laagst van alle sectoren. Krimp en vergrijzing brengen daarin verandering.

Slechthorende kinderen in elke klas
Op basisschool de Bolster in Sint-Michielsgestel volgen 27 dove en slechthorende leerlingen onderwijs. Niet in een aparte klas, maar verdeeld over groepen. “Het is soms pittig, maar het is ook een interessante zoektocht.”

Eindexamen Nederlands gaat op de schop
Docenten komen niet makkelijk op één lijn in discussies over de veranderingen in onderwijsinhoud. Leraren Nederlands hebben toch een eerste stap gezet. “Het is een prachtig vak. Het is zonde om het op deze manier te beknotten.”

Het verhaal van de mol, de onderwijzer en de inspecteur
Bezoekers van de tentoonstelling ‘Dit heilzaam toezigt’ kijken mee over de schouder van onderwijsinspecteurs. Anekdotes rond attributen als een opgezette mol brengen inspectiebezoeken van vroeger tot leven.

Pabo-afgestudeerden halen lesbevoegdheid vmbo
Pabo-gediplomeerden die werken in het vmbo kunnen vanaf komend voorjaar de nieuwe bevoegdheid ‘groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader’ halen. De eerste nascholingsopleiding aan de Hogeschool Utrecht zit al vol.

Onderwijsvrijheid staat na honderd jaar ter discussie
De vrijheid van onderwijs bestaat honderd jaar. Uitgerekend bij deze mijlpaal staat artikel 23 ter discussie: het zou zorgen voor segregatie en elitescholen. Moet artikel 23 worden afgeschaft, gehandhaafd of aangepast? Het demissionaire kabinet kiest voor een wetsvoorstel om het stichten van een school te vereenvoudigen.

Scholen schreeuwen om mensen
De arbeidsmarkt in het onderwijs verandert in rap tempo. Werden pabo-afgestudeerden een paar jaar geleden nog vaak werkloos, nu schreeuwen scholen om mensen. Als een nieuw kabinet gaat investeren in kleinere klassen of minder lesuren per week, neemt de vraag alleen maar toe.

Nieuws:

Cao-hbo verlengd, opbouw en duur ww gerepareerd
Er ligt een principeakkoord voor verlenging van de huidige cao-hbo. Het hbo-personeel krijgt onder meer in november eenmalig vijfhonderd euro. Verder zijn er vooral afspraken gemaakt over de sociale zekerheid.

Facebookgroep wil eerlijker salaris|
‘Het is vijf voor twaalf.’ Dat stellen de leraren van de facebookgroep PO in Actie in een manifest dat sinds 20 maart online staat. Ze willen een eerlijker salaris en minder werkdruk. Als deze punten niet in het regeerakkoord komen, is staken onvermijdelijk, volgens PO in Actie.

Gebruik basisbeurs voor prestatiebekostiging’
Blijf universiteiten en hogescholen afrekenen op hun prestaties en laat daar honderden miljoenen euro’s van afhangen, adviseert een evaluatiecommissie onder leiding Wim van de Donk.

Geld naar gesloten ipad-school
De stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (O4NT) heeft bijna een ton aan onderwijsgeld ontvangen voor de Amsterdamse Steve Jobsschool de Voorsprong sinds die school afgelopen najaar is gesloten.

Thuis na Turkse coup
Van de Turkse docenten en onderzoekers die na de couppoging werden ontslagen, zitten er naar schatting nog 3500 thuis. Dat zegt Education International (EI), een verbond van lerarenvakbonden.

Fusie scholengroep so
Twee grote scholengroepen voor speciaal onderwijs in Oost-Nederland gaan per 1 augustus 2017 fuseren. De Stichting zml Twente/Oost-Gelderland (Twog) hevelt alle zes de scholen over naar de grotere Stichting speciaal onderwijs Twente en Oost-Gelderland (Sotog).