OJ Actueel — Jrg. 6 ( oktober/november 2020) nr. 10/11

04 ‘Gezond zijn en blijven leren ‘: interview met hoogleraar Mark Levels
Anja Klein
Levels is kritisch over interventieprogramma’s voor gezondheid en leefstijl  op scholen

08 Regel en Recht  : inspecties eisen doorbraakaanpak
Bij meer dan de helft van de kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel bestaat na afzienbare tijd geen plan van aanpak. instellingen richten zich vooral op het wegnemen van acute onveiligheid.

10 Prestatieobject
Bert Wienen
Verwachtingen managen : onderwijs soms iets minder passend graag

13 Checklist sponsoring

14 Zorgleerling : wat is dat?
Neely Anne de Ronde-Davidse
Eindevaluatie Passend Onderwijs : wat vindt de leraar?