OJ Actueel — Jrg. 5 (november/december 2019) nr. 11/12

04 “Geen hokjes schuiven, maar uitgummen”
Anja Klein
Interview: aanjager IKC’s pleit voor onderwijs en ondersteuning op één plek

10 “Onderwijsonderzoek”: het frame klopt niet
Nikkie Laros, Sharon Stellaard, Mark Weghorst
Onder de loep genomen: beeldvorming passend onderwijs

14 Lage score? Risicoleerling!
Bert Wienen
Het verband tussen kleutertoetsen en problemen in gemeentelijk beleid

16 “Zet onderwijs niet buitenspel bij ADHD”
Anja Klein
Interview: onderzoeker houdt samenleving spiegel voor over ADHD