OJ Actueel — Jrg. 5 (augustus/september 2019) nr. 8/9

04 ‘Los het op binnen de muren van de school’: interview met Remko Iedema – jeugdzorgambtenaar als vader in de knoop met het systeem
Anja Klein

10 Over de kracht van taal : onderzoek over de rol van taal in de praktijk
Bert Wienen

14 Jeugdzorg anno nu: de stand van zaken – achtergrond staking jeugdzorg 2 september