OJ Actueel — Jrg. 4 (april 2019) nr. 3

In dit nummer o.a.:

08 ‘Bij gebrek aan beter’ in de gesloten jeugdhulp?
Regelmatig worden kinderen in de gesloten jeugdhulp geplaatst omdat terug naar huis niet kan en er elders geen ‘open’ plekken meer zijn. Gesloten jeugdzorg ‘bij gebrek aan beter’, aldus Nieuwsuur. Toch kan het ook anders.

13 Over doorzettingsmacht, verzuim en impasses
Wanneer blijkt dat het niet goed gaat met het aantal thuiszitters, zoals vorige maand, dan duurt het niet lang tot de term ‘doorzettingsmacht’ valt. De doorzettingsmacht moet weer op de agenda, hij moet beter worden geregeld. Maar hoe precies?

14 Balanceren in een netwerk van alle betrokkenen
Een dusdanig goede samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp dat jongeren zich niet realiseren dat er sprake is van verschillende wetten en verschillende partijen. Zou dat niet mooi zijn?