OJ Actueel — Jrg. 3 (oktober 2018) nr. 10

04 Campagnes houden ons een spiegel voor
Hoe gaan we alle ‘kloven’ overbruggen in het het onderwijs en de jeugdhulp? En hoe gaan al die landelijke campagnes ons daarbij helpen? We moeten nu eens niet onze toevlucht zoeken in structuren en programma’s maar écht nadenken.

08 VSO geen remedie voor lastige leerling
Scholen verklaren zich soms maar al te graag handelingsverlegen. Wel zo handig om een lastige leerling via het ‘afvoerputje’ VSO van school te krijgen middels een verwijderingstraject. Toch? De rechter oordeelt daar gelukkig anders over.

14 Ouderbetrokkenheid op het VO: #hoedan?
Hoe zorgen vo- en mbo-scholen voor een goede relatie met ouders? Het haal- en brengcontact bestaat op de puberleeftijd vrijwel niet meer. Maar hoe bouw je dan aan een goede relatie?