OJ Actueel — Jrg. 3 (juni/juli 2018) nr. 6/7

09 Onderwijsstelsel – Passend onderwijs
Het passend onderwijs heeft het zwaar te verduren, de kritiek was niet van de lucht in de afgelopen weken. Waar sommigen pleiten voor verbetering van het bestaande systeem, roepen anderen op tot nadenken over grootschaliger ingrijpen.

10 Matrix – Jeugdhulp: wie betaalt, bepaalt?
Gemeenten hebben de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat de jeugdhulp op een laagdrempelige manier bij het onderwijs aansluit. Hoe gemeenten dat in de praktijk regelen, verschilt behoorlijk. De onderwijs-zorg-matrix brengt dat in kaart.

13 Checklist – Pesten en antipestprogramma’s
Wetenschappers concludeerden onlangs dat een groot deel van de anti-pestprogramma’s nauwelijks blijkt te werken. Dat kan u niet zijn ontgaan. Maar wat bracht hun onderzoek nog meer aan het licht?