OJ Actueel — Jrg. 3 (februari 2018) nr. 2

04 Opvoedsteun — Ouders van tieners: moeilijk bereikbaar
Ouders in kwetsbare gezinnen weten de weg naar de nodige opvoedsteun vaak moeilijk te vinden. Hoe bereik en stimuleer je hen tot deelname aan professionele opvoedsteun? Allereerst: win het vertrouwen.

08 Rapportage — Weten wat er thuis speelt is essentieel
Om goed onderwijs te geven, moet je de kinderen goed kennen. Op het St. Paulus in Heerlen richt men zich daarom op een hechte band met ouders. Overtuig en betrek ouders, dan werken ze goed mee. Goed onderwijs volgt dan vanzelf.

14 Gemeenten — Wie is er werken tot samenwerken bereid?
Het versnipperde jeugddomein zit de transformatie dwars. Volgens hoofdredacteur Bert Wienen is het essentieel om een gezamenlijke visie te ontwikkelen om de transformatie voort te trekken.