OJ Actueel — Jrg. 3 (april 2018) nr. 4

04 Leefwereld — Een beetje afstand houden mag ook wel
We zijn er als de kippen bij als problemen zich voordoen bij jeugdigen. En natúúrlijk is het zo dat kinderen die jeugdhulp nodig hebben dat zo vroeg mogelijk moeten krijgen, maar slaan we daar niet een beetje in door?

10 Ontwikkeling — Maak duidelijk welk doel je nastreeft
Met goed leiderschap op school kun je kritisch reflecteren op wat leerlingen nodig hebben om zich te blijven ontwikkelen. Een doelgerichte samenwerking met jeugdhulppartners is daarbij essentieel. Wat wil je bereiken?

14 Passend onderwijs — De impulsklas voor kind én ouder
De impulsklas is echt maatwerk, passend onderwijs in een notendop. Kinderen, ouders en school zijn laaiend enthousiast. Waarom werkt het zo goed? De schoolondersteuner legt het uit.