OJ Actueel — Jrg. 2 (september 2017) nr. 7

04  Samenwerking – We grijpen pas in als het escaleert
Onderwijs, jeugdhulp en gemeenten spelen allemaal hun eigen rol – al zij het onbedoeld – in het uitblijven van integratieve samenwerking. Regels over financiering verdrukken de belangen van kinderen naar de marges. Hoezo is dat?

10 Hersenletsel – Gevolgen van schade blijken pas later
Niet-aangeboren hersenletsel is de meest voorkomende oorzaak van verworven beperkingen onder kinderen en jongeren. Een groot probleem dus. Des te meer omdat we het nauwelijks herkennen. Goede voorlichting is dus hard nodig.

14 Beleidstaal – De nikszeggendheid van ‘kind centraal’
Waar het niet wordt gezegd, gebeurt het juist wel: het kind centraal zetten. Waarom horen we deze dooddoener toch zo vaak terug in ‘beleidstaal’ en wat moet er met deze holle frase?