OJ Actueel — Jrg. 2 (maart 2017) nr. 3

04 Vastgelopen jongere zet deur op een kier
Een Amsterdamse aanpak om thuiszitters geleidelijk weer naar school te krijgen, werkt erg goed. Medewerkers van Team Thuiszitters zoeken jongeren thuis op en winnen beetje bij beetje hun vertrouwen. Geduld is een schone zaak.

11 Maatwerk in de klas met SWPBS
Steeds meer scholen putten uit een waaier aan relatief onbekend gedragsinterventies. Kinderen aansporen tot positief gedrag is de gemene deler. Biedt SWPBS de ultieme verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp?

14 Gedoe om excellentie schadelijk obsessief
Meer en meer scholen zijn ‘excellent’ en meer en meer leerlingen slagen ‘cum laude’. Maar wat hebben we aan deze borstklopperij? Niets! Prestatiedrang scháádt zelfs kinderen die niet mee kunnen komen.