OJ Actueel — Jrg. 2 (juni 2017) nr. 6

04 In 7 stappen naar ouderbetrokkenheid
Samenwerken met ouders is een delicate taak. Onderwijs- en jeugdhulpprofessionals ervaren geregeld een afwijzende en vertragende houding. Frustrerend, maar wel voorkombaar. Hoe creëer je een prettige samenwerking?

10 Privacywetgeving op komst: wat nu?
Europese wetgeving moet straks voorzien in de bescherming van de persoonsgegevens van alle EU-inwoners. Voor instellingen die gegevens verzamelen en bewaren gaan strikte regels gelden. Wat betekent dat voor school?

14 Pikante rekening toch op bord van school
De Landelijke Arbitragecommissie voor SWV’s moest zich buigen over een casus van twistende schoolbesturen. De verongelijkte school trok aan het financieel kortste eind. Waar ging het over?