OJ Actueel — Jrg. 2 (januari 2016) nr. 1

Transitie
04 Samenwerken is meer dan alleen informeren
Langzaam krijgt de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg vorm, maar is die vorm wel bevredigend? De transitie dreigt te vervallen in een grote berg afspraken, terwijl de inhoud ingesneeuwd raakt. Dat kan en moet anders!

Gedragstherapie
10 Interventie in de klas voordelig voor iedereen
Het behandelaanbod voor drukke en ongecontroleerde kinderen op school is royaal, maar de inzet ervan door scholen is maar mondjesmaat en gebrekkig. Waar loopt het spaak en hoe kan het beter?

Waarden
14 Gun de leraar zijn verantwoordelijkheid!
Onder het toeziend oog van de leraar leert een leerling gaandeweg welke waarden hij belangrijk vindt. Dat is nogal een grote verantwoordelijkheid, nietwaar? Geef én gun die de leraar dan ook!