OJ Actueel — Jrg. 2 (februari 2016) nr. 2

04 Inzet ouders helpt tegen schooluitval
Soms lukt het leerlingen niet om goed mee te komen op school. Zonder de juiste ondersteuning vallen zij uit en noemen we ze ‘thuiszitters’. De inzet van ouders op school blijkt buitengewoon succesvol om uitval van deze kinderen te voorkomen.

10 Vergroot de veerkracht van kind en netwerk
Werken aan de ondersteuning van een kind met de gedachte van één-kind-één-gezin-één-plan is in trek. Maar hoe breng je professionals van onderwijs en jeugdhulp samen en hoe spreek je elkaars taal?

14 Regels zijn regels! Alhoewel…?
Veiligheid op school bereik je met duidelijke, eerlijke regels. Maar wees ook weer niet te streng en rigoureus. Kinderen hebben er niets aan en het veiligheidsklimaat leidt eronder. Maar wanneer, hoe en vooral waaróm handhaaf je de regels dan wel?