OJ Actueel — Jrg. 2 (december 2017) nr. 10

04 Interview – Benut de expertise van kernpartners
Passend Onderwijs is niet alleen maar kommer en kwel. Door verstandig samenwerken met kernpartners kun je zorgen voor een goede basisondersteuning voor elke leerling. Maar dan moeten de deskundigen wel op school aanwezig zijn.

19 Stoornissen – Prevalentie van angstklachten
Angststoornissen prevaleren. Als aversie tegen school, als pessimisme, als negatieve leeridentiteit en geknakt zelfvertrouwen. Hoe komt dat? Waar komen al die angstsignalen toch vandaan? En belangrijker: wat doen we eraan?

14 Vaardigheden – ‘Klaarstomen’ voor de 21e eeuw?
Kinderen moeten in rap tempo 21e-eeuwse vaardigheden gaan leren. Niet kennisverwerving, maar het ‘leren leren’ staat daarin centraal. Wat betekent dat voor de leraar en het leerproces?