OJ Actueel — Jrg. 2 (april 2017) nr. 4

04 Ontsluit de diepere oorzaak van verzuim
De benadering van ogenschijnlijk niet te bereiken jongeren werkt vaak niet omdat de onderliggende problemen als afzonderlijk worden beschouwd. Met behulp van het erkende behandelprogramma MDFT bereik je hen wél. Hoe kan dat?

11 Het doel voor ogen houden: een how-to!
Soms verzuimen we om te reflecteren op de gekozen weg. Maar bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief moet een school dat wel blijven doen. Hoe werkt dat met zoveel verschillende disciplines aan tafel?

14 Passend Onderwijs een leraarvolgsysteem?
Binnen het beleid van Passend Onderwijs volgt monitor op monitor, rapport of rapport, onderzoek op onderzoek. Bert Wienen ziet er weinig heil in. Geef de leraar liever wat meer ruimte en vertrouwen!