OJ Actueel — Jrg. 1 (september 2016) nr. 1

02 Initiatieven
04 Op weg naar structurele aanpak thuiszitters
Passend Onderwijs
Iedere schooldag zitten duizenden kinderen thuis terwijl zij eigenlijk op school hadden moeten zitten. Naast het recent gesloten Thuiszitterspact moet een wetswijziging eraan bijdragen dat dit probleem kan worden aangepakt.

10 Mét jeugdhulp werken aan onderwijskwaliteit
Kwaliteitszorg
De kwaliteit van het onderwijs is op scholen vaak hét onderwerp van gesprek. Maar hierbij worden de verschillende disciplines van (jeugd)zorg nog maar nauwelijks betrokken. Dat moet anders en dat kán ook anders.

11 Omgaan met agressieve leerlingen/ouders
Checklist
Vrijwel iedere professional in het onderwijs of de jeugdhulp heeft wel eens te maken met agressie, van leerlingen/cliënten en/of hun ouders. Dit kan heel ingrijpend zijn. We geven u praktische tips om zo goed mogelijk met agressie om te gaan.

13 FAQ