OJ Actueel — Jrg. 1 (november 2016) nr. 2

04 Ondersteuning: Oom of buurvrouw als mentor van een jongere
Als een jongere ondersteuning nodig heeft, hebben familieleden of goede kennissen vaak de behoefte om iets te doen. Het project ‘JIMwerkt’ zorgt ervoor dat een oom, tante of huisvriend daadwerkelijk iets kan doen door als mentor te fungeren.

10 Omgeving: Investeer in de eigen context van een kind
De overheid verwacht van jongeren en hun ouders dat zij eerst een beroep doen op hulp vanuit de eigen omgeving en daarna pas bij de overheid aankloppen. Maar hoe moet men deze ‘eigen context’ mobiliseren?

14 Vaardigheden: Zo efficiƫnt mogelijk omgaan met uw tijd
Vrijwel iedere professional in het onderwijs of de jeugdhulp heeft te maken met een hoge werkdruk. Er is erg veel werk, en de beschikbare tijd is helaas beperkt. OJ Actueel geeft u een aantal praktische tips voor een goed timemanagement.