JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 99 (december 2014) Nr. 4

6 Sterke technische lezers
Niels de Ruig en Judith Bekebrede
Veel basisscholen gebruiken een technisch leesmethode in de bovenbouw/ De behoeften van sterke technische lezers worden hierbij wel eens vergeten. Hoe ervaren deze leerlingen de dagelijkse leeslessen en wat hebben zij nodig? Aan bod komen praktische handvatten voor een andere aanpak.

12 Vroege beroepsuitsluiting
Cathy van Tuijl, Juliette Walma van der Molen en Meike Grol
Vanaf een jaar of negen beginnen kinderen een ruimte af te bakenen waarbinnen zich een – in hun ogen – geschikt beroep bevindt (Gottfredson, 1996). Daarbij wijzen ze beroepen af die eigenlijk prima bij hen passen. Vooral op technisch gebied. Wat kun je als leerkracht doen om kinderen bewust te maken van hun mogelijkheden?

18 Hoe begeleid je onderzoekend leren?
Marieke Peeters en Jan van Baren-Nawrocka
Bij het onderzoekend leren gaan leerlingen op onderzoek uit op basis van hun eigen onderzoeksvragen. De leerkracht heeft hierbij niet meer de rol van inhoudelijk expert, maar is veel meer een procesbegeleider. In dit artikel staan suggesties, voorbeelden en hulpmiddelen die je als leerkracht kunt gebruiken bij het begeleiden van het onderzoeksproces.

32 Stel je pedagogiek centraal
Rikie van Blijswijk
Wanneer je pedagogiek centraal wilt stellen in je onderwijs, zonder de didactiek uit het oog te verliezen, zul je je herkennen in het concept van The Essential Schools. Lees meer over de uitgangspunten van deze scholen en denkgewoonten voor de praktijk.

40 Seksuele ontwikkeling van kinderen
Channah Zwiep
Al vanaf heel jonge leeftijd verkennen en onderzoeken kinderen stapsgewijs seksualiteit en lichamelijkheid. Belangrijk voor ‘later’, want zo leren zij seksualiteit een plek geven in hun leven. Het is een noodzakelijke voorwaarde dat je als leerkracht kennis hebt over seksuele ontwikkeling. Het biedt immers een kader voor pedagogische begeleiding.

Rubrieken

16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
46 Gereedschap