Natuur aan de basis — Jrg. 24 (november 2013) Nr. 2

Thema: NATUUR IN ALLE VAKKEN

3 Natuurinteractieve vakken
VAN DE REDACTIE
Erwin Groenenberg (hoofdredacteur)

6 Wat kinderen vertellen over… natuur
ONDERBOUW
Dannie Wammes
Zit er natuur in rekenen? Twee kleuters kijken mij aan alsof ik van een andere planeet kom. Dat klopt natuurlijk, met zo’n vraag kom je van de onderwijsplaneet.

8 Taal / Vogels in de winter
ONDERBOUW
Marian Bruggink
Natuuronderwijs op een leuke en zinvolle manier integreren met taal? Dat kan! Met de aanpak van de ‘Taallijn voor groep 3 en 4’ werkt u in een betekenisvolle context en met gemotiveerde kinderen aan meerdere doelen tegelijk.

12 Drama / Doen als een ander
ONDERBOUW / LES
Joost Buddingh, Anne de Feijter
Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om te bewegen en te imiteren. De vertelpantomime biedt die gelegenheid. Terwijl u een verhaal voorleest, beelden de kinderen het uit.

16 Afval / Afval in alle vakken
ONDERBOUW / LES
Maya Heinsbroek, Jacqueline Leferink

Afvalmateriaal is een onuitputtelijke bron voor activiteiten in de klas. Met lege verpakkingen kun je knutselen, lezen, rekenen, onderzoeken, meten, ordenen en spelen.

19 Vertel het maar / Wat maak je mee? Vertel het maar
MIDDENBOUW / ACTIVITEITEN
Marlies Huijzer, Suzanne van Norden
Naar buiten in de winter… Wat zie je dan? Wat ruik je, wat voel je, wat hoor je? Is het koud? Ligt er sneeuw? En hoe ziet die sneeuw eruit? Wat doen de dieren in de winter? Deze les gaat over natuurbeleving en het uiten daarvan in woord en beeld.

22 Meten / Meten in de natuur
MIDDENBOUW / MEETKUNDELES
Erwin Groenenberg
Leren hoe lang een millimeter, centimeter en decimeter zijn, is voor kinderen vaak niet gemakkelijk. In de natuur zijn genoeg mogelijkheden om dit te leren. Daarbij maken ze meteen intensief kennis met de natuur.

26 Afval / Afval in alle vakken (2)
BOVENBOUW / LES
Maya Heinsbroek
Afvalmateriaal is een onuitputtelijke bron voor activiteiten in de klas. Met lege verpakkingen kun je knutselen, lezen, rekenen, onderzoeken, meten, ordenen en spelen.

30 Hoog en laag / Hoog en laag land in Nederland en buitenland
BOVENBOUW / LES
Fons Cornelissen
Als er geen duinen en dijken waren, zou je dan droge voeten hebben of niet? In dit artikel gaan we niet in op de functie van een landschap of hoe het landschap er uit ziet, maar of het hoog of laag ligt. We gaan aan de slag met het Actueel Hoogtebestand Nederland en meten hoe laag een gebied ligt met behulp van een waterslangwaterpas.

34 Wat leeft? / Basisschool Het Baken
BOVENBOUW / LES
Dannie Wammes, Sjors Dijk
Bij het thema Natuur in alle vakken denken we meestal aan taal, rekenen en kunstzinnige vorming. Basisschool Het Baken in Veenendaal heeft natuur met een vak verbonden dat een centrale rol speelt in de visie van deze school.

38 Techniek en taal / Werken aan techniek en taal? Bouw een brug!
BOVENBOUW / LES
Cindy Teunissen
Dit artikel toont u een werkwijze, waarbij u tijdens natuur- en techniekonderwijs, taalontwikkeling stimuleert. Hiervoor heeft het Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met verschillende organisaties en basisscholen voorbeelden van lessenseries ontwikkeld, die u gratis kunt downloaden.

42 Natuur / Laat de natuur vertellen…
ONDERBOUW / MIDDENBOUW / BOVENBOUW
Frans van Bussel
Al eeuwenlang vertellen mensen elkaar verhalen. Verhalen over de oorsprong en het ontstaan van de wereld, verhalen over goden, reuzen, dwergen en mensen, verhalen over dieren die net mensen lijken en verhalen over duizend en ŽŽn andere dingen. Verhalenvertellers geven via hun vertellingen de cultuur van een samenleving of een bepaalde groep mensen door. Zoveel culturen zoveel verhalen. Elke religie, elk land, ja elk mens heeft eigen verhalen en vertellingen.

46
BOEKEN
Maarten de Jongh, Erwin Groenenberg
– Moeten apen ook naar de tandarts?
– Souwtje

47 Natuur in alle vakken
COLUMN
Daan Remmerts de Vries