Natuur aan de basis — Jrg. 21 (mei 2011) Nr. 4

Thema: ZINNEMEN EN WAARTUIGEN

3 Zinnemen en waartuigen
THEMA / INLEIDING
Erwin Groenenberg – Veldwerk Nederland
Waarschijnlijk hebben uw zintuigen waargenomen dat er iets niet klopt aan de titel ‘Zinnemen en waartuigen’. Hebben we u geprikkeld? Maar dit keer prikkelt ‘Natuur aan/de basis’ niet alleen met boeiende artikelen, we prikkelen met het thema. Zoals in de titel vermeld gaat het in dit thema over zintuigen, waarnemen en prikkels.

6 Zintuigen – Wat kinderen vertellen over… zintuigen
ONDERBOUW – MIDDENBOUW – BOVENBOUW
Dannie Wammes
Zintuigen? Han (4) en Karst (5) kijken me vragend aan. Roos (5) heeft daar nog n——it van gehoord. H‡, daar is het eerste zintuig al! Het gesprek kan beginnen.

8 Geurboekje – Geuren vastgelegd
ONDERBOUW / LES
Annemarieke Holland
Geuren spelen meestal onbewust een belangrijke rol bij de beleving van geluk. De hele dag ruikt u zowel binnen als buiten veel geuren. Onze neus speelt daarbij een belangrijke rol. Geuren verzamelen en ze in een boekje ‘vangen’ is niet gemakkelijk. Maar in deze les gaan we deze mooie uitdaging aan!

12 Vies of lekker? – Zie, ruik, proef en voel je eten!
ONDERBOUW / LES
Marlies Huijzer
De kinderen ontdekken dat je eten op allerlei manieren kunt ervaren. Uiterlijk, geur, smaak en gevoel bepalen of je iets lekker vindt of vies. Ze staan er ook bij stil wat dieren lekker of vies vinden.

16 Pianoles – Er zit onderzoekservaring in een piano
ONDERBOUW / LES
Hilco van Stuyvenberg
Kinderen kunnen muziek waarnemen door er naar te luisteren, maar er is meer mogelijk. Op de Johan Frisoschool onderzochten de kinderen van groep 3 een piano en leerden op deze manier veel over muziek, geluid en techniek. Hoe motiveer je de kinderen om aan de slag te gaan met muziek, geluid en techniek? Concrete materialen en goede vraagtechnieken vergroten de betrokkenheid van de kinderen.

20 Geluidbeleving – Ik hoor, ik hoor wat jij niet hoort
MIDDENBOUW / LES
Petra Wilbrink
Geluid is bijna overal. Het is bijna nergens echt stil. Iedereen beleeft geluid verschillend. Wanneer beleeft u bijvoorbeeld geluidsoverlast in de groep? Welke kinderen kunnen bij geroezemoes niet goed werken en welke kinderen hebben daar juist geen last van? Welk geluid hoort u niet meer in de klas, omdat u eraan gewend bent? Welke zanger(es) heeft volgens u de mooiste stem? Of wat is het akeligste geluid dat u kent? Deze les gaat over de verschillen in beleving van geluid.

23 Ruiken – Daar zit een luchtje aan!
MIDDENBOUW / ROULATIEPRACTICUM
Thijs Richter
De kinderen maken kennis met verschillende invalshoeken van het reukzintuig.

28 Planten, daar kun je wat mee doen!
MIDDENBOUW / ACTIVITEITENLES
Jeannette Boogmans
De kinderen maken kennis met de planten door deze heel goed te observeren, te voelen, te ruiken en te proeven. Door aan ‘de kleine natuur’ – zoals planten vlakbij school – aandacht te besteden voelen de kinderen zich meer verbonden en prettiger.

32 Proeven met je poten
BOVENBOUW/PRACTICUM
Frans van Bussel
Alle dieren hebben zintuigen, maar ze gebruiken ze niet allemaal even goed. Roofvogels zien veel beter dan wij, maar kunnen niet ruiken. Mollen gebruiken tastharen want ze zijn bijna blind. Vliegen proeven met hun pootjes en sprinkhanen gebruiken die om te horen. dieren voelen, zien, ruiken en horen vaak op een andere manier dan mensen.

38 Techniek – Over gevoeligheid
BOVENBOUW / LES
Margreet Nauta
De kinderen ontdekken, ervaren en testen de werking van zintuigen en sensoren en doen verschillende proefjes met eenvoudige materialen. Dieren en mensen hebben sensoren (‘voelertjes’) nodig om informatie over hun omgeving te krijgen. Zonder zintuigen kunnen we niet leven.

43 Zintuigproeven – Eerst zien, dan geloven!
BOVENBOUW / LES
Marja van Graft

De leerlingen onderzoeken de eigenschappen van hun ogen.

48 Laat de mensen slapen
COLUMN
Daan Remmerts de Vries
Pas als mensen geprikkeld worden, gaan ze iets doen. Maar soms is het wat minder helder waarom je de dingen doet…

49
BOEKEN
Maarten de Jongh, Renee Rijken
Mijn eerste tuinboek & Mijn eerste moestuin
– Mr. Finney en de wereld op z’n kop
– Zeg kleine zeehond wat zwem jij goed
– Zeg kleine vleermuis wat eet jij veel

50 Natuurkalender
NATUUR
Maarten de Jongh
Juni, juli, augustus