Natuur aan de basis — Jrg. 21 (maart 2011) Nr. 3

Thema: VOGELS

3 Thema / Gluren bij de buren
INLEIDING
Erwin Groenenberg – Veldwerk Nederland

6 Vogels – Wat leerlingen weten over…vogels
ONDERBOUW – MIDDENBOUW – BOVENBOUW
Dannie Wammes
Spreken vogels tot de verbeelding? Raken ze emoties? Betekenen ze iets? Hoe denken de kinderen van de St. Jozefschool in Wageningen over vogels?

8 Merelleven
ONDERBOUW / VERHAAL
Esther Groenenberg
De kinderen ervaren en leren hoe jonge vogels geboren worden en zich ontwikkelen tot zelfstandige vogels.

11 Vogelhuis / Elke vogel zijn eigen huis
ONDERBOUW / ACTIVITEITEN
Norbert Bakker
De kinderen ontdekken hoe vogels een nest maken. Ze leren wat de functie van een nest is, welke materialen worden gebruikt. daarnaast leren ze de betekenis van de woorden vogel, snavel, vleugel, poten, nest, eieren, jongen, boom, takken, gras, veren, mos, bladeren, veilig, vogelhuisje, dakgoot.

14 Verliefde vogels en hun veren
ONDERBOUW / LES
Marlies Huijzer
De kinderen zien dat mannetjesvogels vaak veel meer kleuren hebben dan hun vrouwtjes. Ze ontdekken wat het doel daarvan is. Ze experimenteren zelf ook met vogelkleuren.

18 Vogelsfamiliespel / Wat doen vogels in de lente
MIDDENBOUW / ONDERZOEK EN SPELACTIVITEIT
William van den Akker
De kinderen zoeken informatie over de voorjaarsactiviteiten van drie soorten vogels. Ze ervaren wat de verschillen bij deze vogelsoorten zijn op het gebied van partnerkeuze, nestbouw en voedselzoeken voor hun jongen.

22 Vogelzang / Vogels kijken met je oren
MIDDENBOUW / LES
Bart de Koning
De leerlingen leren verschillende vogelgeluiden onderscheiden en herkennen.

26 Vogelherkenningsspelletjes / Welke vogels zie ik?
MIDDENBOUW / BOVENBOUW/ LES
Frans van Bussel
De leerlingen leren spelenderwijs vogels herkennen aan hun uiterlijk.

31 Broedgedrag / Beleef de lente
BOVENBOUW/PROJECT
Annemariek Holland
Door het volgen van het broedgedrag van een aantal soorten vogels ontdekken de leerlingen dat dit gedrag per vogel nogal kan verschillen.

35 Pitriet / Een vogelhuisje maken
BOVENBOUW / LES
Vogelhuisjes kunnen van verschillende materialen worden gemaakt. Maak daarom eens een ander soort huisje van pitriet. Een leuke uitdaging voor uw leerlingen. Deze les kan worden uitgevoerd in combinatie met de les ‘Beleef de lente’.

37 Vogelverhalen / Het verhaal van de eend
BOVENBOUW / LES
Petra Wilbrink

Kinderen leren aan de hand van het gedrag van eenden waarnemen en gedrag interpreteren.

40 Vogelkunst / Nestkunst, kunstnest
BOVENBOUW / LESSENSERIE
Nancy Zijdenbos
Inzicht krijgen in de bouwvaardigheid van vogels en die van de kinderen.

44 Natuurkalender
NATUUR
Maarten de Jongh
Maart, april, mei.

46 Tulpen
COLUMN
Daan Remmerts de Vries

47
BOEKEN
– Nieuw tijdschrift: ‘Vogels junior’
– Het boek ‘De Zwijnenbende’ van Jan Paul Schutten krijgt een 8,5 van Laila Moussa.