Naar school! — (mei 2021) nr. 27

Deze editie is als PDF beschikbaar.

10 Trots!
Zeven schoolleiders van een schoolbestuur in Maastricht en omstreken wisselen van werkplek En hun collega’s bepaalden waar ze terechtkwamen.

12 Cybercriminalitet
En dan ligt het ICT-systeem ineens plat door een virtuele inbraak. Op een school kan dit ernstige ge volgen hebben. Het is dus zaak de cybercriminelen buiten te houden

18 Kernwaarden
De kernwaarden geven het openbaar onderwijs een eigen gezicht, zegt bestuurder Albert Helder. Hij ziet veel mogelijkheden.

19 Videocampagne
Video’s over het verhaal van het openbaar onderwijs brengen de kernwaarden tot leven. Doet u mee aan de videocampagne Wat is jouw verhaal?

20 Leerzaam risico
Met opgestapelde autobanden, losse planken en slingertouwen is het schoolplein van ods De Margriet in Rotterdam superspannend en avontuurlijk. Maar wat als er iets misgaat?

22 Kansengelijkheid
De gemeente Utrecht begint met 
centraal aanmelden voor het primair onderwijs. Dit moet ouders en leerlingen eerlijkere kansen bieden.

24 Dyslexie
Veel leerlingen met dyslexie gebruiken voorleessoftware. De Stichting Toegankelijke informatie helpt scholen om de lesboeken daarvoor geschikt te maken. Een uitkomst, zeggen de gebruikers.

26 Ventilatie
De SUVIS-regeling voor betere ventilatie in schoolgebouwen heeft lang niet overal het gewenste effect.

28 TOP-prijs
Aanstormend talent krijgt op openbare scholengemeenschap De Waerderborch in Holten en Goor een steuntje in de rug. De TOP-prijs wordt gefinancierd uit de ouderbijdrage.

29 Herdenking
Openbare basisschool De Egelantier in Soest heeft een oorlogsmonument geadopteerd. De jaarlijkse herdenking daar doet de leerlingen wat.

30 Voordeel en gemak
Besparen op energie met EBS, een professionele blik op communicatie en de gevolgen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Rubrieken

03 Wij gaan naar school
Leerlingen van obs De Egelantier in Soest
06 School Nieuws
In het kort
09 Column
Hans Teegelbeckers directeur VOS/ABB
32 Hoe zit het nu precies?
Antwoorden op veel gestelde vragen en twee juridische uitspraken uitgelicht
34 Nieuw in de boekenkast
Relevante publicaties voor en over het onderwijs
35 Juridisch advies
Meldcode kindermishandeling