Naar school! — (maart 2021) nr. 26

Deze editie is als PDF beschikbaar.

10 Trots!
In 013 is samenwerken de norm. Elf schoolbesturen hebben een cooperatie opgericht om samen te werken bij subsidieaanvragen, HRM, PR en allerlei andere bestuurlijke zaken.

12 Verbazing en frustratie
Schoolbesturen reageren verbijsterd op het plan van D66 om het lumpsum-onderwijsgeld niet meer aan schoolbesturen, maar rechtstreeks aan de afzonderlijke scholen over te maken. Doe liever iets aan die bureaucratische kermis.

18 Week van Openbare Scholen
Doet u ook (weer) mee aan de Week van Openbare Scholen? Zet het openbaar onderwijs extra in de schijnwerpers in de week van 22 tot en met 26 maart.

19 Dialoogkoffer
Met behulp van de Dialoogkoffer kunt u levensbeschouwing laten leven in de klas. De koffer zit vol voorwerpen die kinderen nieuwsgierig maken.

20 Digitale open dag
Rotterdam had een primeur met een virtuele open dag waar 80 VO-scholen aan meededen. Snel opgezet om achtstegroepers tijdens de lockdown toch te helpen bij hun schoolkeuze. Hoe beviel het?

22 Schoolleiders en ondernemers
Wat schooldirecteuren kunnen leren van ondernemers (en vice versa). Het project cross-mentoring levert verfrissende ideeën op. En: “Ik realiseer me nu eens te meer wat een leuk beroep schoolleider is.

24 Leesoffensief
Met een groot leesoffensief wil schoolbestuur AkkoordIPO in Venlo de laaggeletterdheid in de regio aanpakken. Elke basisschool heeft inmiddels een waar leesparadijs om het lezen te stimuleren.

26 Gepersonaliseerd leren
Het onderwijsconcept gepersonaliseerd leren kan een bedreiging zijn voor de sociale cohesie en gelijke kansen. Dat betogen hoog. leraar Anna Bosman en universitair docent Erik Meester, die er desgevraagd nader op ingaan.

28 Kansengelijkheid
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen richten D66 en de PvdA de focus op leerrecht en acceptatieplicht.

30 Voordeel en gemak
Voordelig personeel werven, profiteren van gezamenlijke inkoop. goede en voordelige verzekeringen. Speciaal voor leden van VOS/ABB.

Rubrieken


3 Wij gaan naar school
Leerlingen van obs Het Landje in Rotterdam

6 School!Nieuws
In het kort

9 Column
Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB

32 Hoe zit het nu precies?
Antwoorden op veelgestelde vragen en twee opvallende juridische uitspraken

34 Nieuw in de boekenkast
Relevante publicaties voor het onderwijs

35 Juridisch advies