Naar school — (april 2018) nr. 13

Deze editie is als PDF beschikbaar.

10 Kinderen over hun droomschool
Vraag kinderen hoe de school van hun dromen eruitziet en dan blijkt dat ze niet aan ICT denken, maar wel aan gelijkheid en respect. Dat werd duidelijk op de Expeditie Droomschool, de feestelijke afsluiting van de actie School!Week.

14 School!Week in de pers
Veel openbare scholen haalden in de School!Week de plaatselijke pers met activiteiten als opruimacties, debatwedstrijden en zelfs de plaatsing van een kunstwerk.

15 Openbaar onderwijs heeft karakter!
Wie zijn de mensen die in het openbaar onderwijs werken en wat vinden zij belangrijk? Reacties van leerkrachten die deelnamen aan een grote personeelsdag van vijf schoolbesturen uit de Groninger Ommelanden.

18 G/HVO: een prachtig vak
Godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs wordt nog niet op alle openbare basisscholen aangeboden. ‘Terwijl dit vak juist zo prachtig aansluit bij de actief pluriforme opdracht van de openbare school.’

20 Lumpsum op schop? Niet doen!
De lumpsumfinanciering is onderwerp van soms felle discussie. Maar schoolbestuurders en controllers zijn er juist positief over.

22 Gebouw in beeld
Kindcentrum Borgele in Deventer: ontworpen als een bos met een rij bomen eromheen. Daarbinnen werken vier organisaties intensief samen aan (speciaal) onderwijs en opvang van kinderen.

24 Governance passend onderwijs
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs werken aan versterking van hun governance-structuur. Het is een hele klus om dit goed te regelen voor zo’n complexe organisatie.

26 Toeloop kennismigranten
Een noodkreet uit Amstelveen, vanwege de enorme toeloop van buitenlandse leerlingen. Dat zijn niet alleen vluchtelingenkinderen, maar ook kinderen van expats en kennismigranten. Die laatste groep valt buiten alle regelingen.

28 Proefdraaien op praktijkschool
Leerlingen van groep 7 en 8 van het speciaal onderwijs in Assen mogen dit schooljaar 12 keer proefdraaien op de praktijkschool. Dat versoepelt de overstap.

Rubrieken

03 Wij gaan naar school!
Jasmijn en Robin van obs De Horizon in Harmelen.

06 Schoolnieuws
In het kort

09 Column
Hans Teegelbeckers

31 Excursietip
COMM Museum voor Communicatie

32 Hoe zit het nu precies?
Antwoorden op veelgestelde vragen

34 Nieuw in de boekenkast
Relevante publicaties voor het onderwijs

35 Juridisch advies
Wanneer ziekte en vakantie samenvallen