Montessori Magazine — Jrg. 37 (november 2013) Nr. 1

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: TWEETALIG ONDERWIJS

1 Van de redactie
Bob Molier

2 Tweetalige kinderopvang in Montessori kinderdagverblijf 2Voices in Amsterdam
THEMA
Erica Dirven en Joke Werver
Dagelijks klinken er zo’n twee‘ntwintig talen in de gangen, klassen en de tuin van het tweetalig montessorikinderdagverlijf 2Voices in Amsterdam. Wat een rijkdom. Of is meertaligheid juist schadelijk voor de taalontwikkeling van het jonge kind?

4 Peuters en kleuters hebben geen moeite met tweetalig onderwijs
THEMA
Annemieke Wijma
Hoe ziet het tweetalig onderwijs op Montessorischool Casa in Pijnacker er uit? Kan het ons inspiratie geven voor de Engelse lessen die wij in de peutergroep en de onderbouw op Montessorischool Wassenaar willen invoeren? Met dat doel voor ogen ging ik op 24 juni met Christa Ikelaar, Christa van Kempen, Els Anthonissen, Margretha de Boer en Mariska Scalogne bij Casa op bezoek.

7 ‘Engels is fancy, Turks niet’
THEMA

Kinderen die thuis en op school twee verschillende talen spreken, hebben daar bij hun verdere ontwikkeling geen last van. Sterker nog, eerste onderzoeken wijzen uit dat deze kinderen zich beter ontwikkelen: zij beslissen bijvoorbeeld sneller en leren beter rekenen. Verder onderzoek is wel nodig. Dat stelt Evelien Krikhaar, taalonderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hoe kijkt zij aan tegen tweetalig onderwijs?

8 Tweetalig onderwijs vergroot de kloof tussen allochtone en autochtone leerlingen
DE KWESTIE
Michael Rubinstein
– Egbert de Jong (Directeur van de Haarlemse Montessorischool)
– Els Wasmann-Peters (Montessori opleider aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
– Tessa Wessels (Medeoprichter van Casa Tweetalige Montessorischool in Pijnacker)
– San Helfferich (Directeur van Montessori Lyceum Flevoland)

11 Wij wisten het al… maar nu nog de anderen
VAN DE VOORZITTER
Cor Hofmans
De kwaliteit van de montessorischolen scoort op de RTL-analyse van Dronkers een 8.1, het hoogste in Nederland. Het heeft even geduurd voordat de NMV daarover een persbericht uitbracht, want het bracht ons in een dilemma. Als vereniging kiezen wij voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren en dat laat zich niet meten in digitale en beperkte toetsen op een deel van de cognitieve ontwikkeling.

12 Refreshing Montessori Education in Lubelski Province
Els Wasmann-Peters
‘Refreshing Montessori Education in Lubelski Province’ is een initiatief van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in samenwerking met de provincie Gelderland. Zij bekostigden ook het project. Dat vond plaats op verzoek van de universiteit Marie Currie Sklodowskie te Lublin en de montessorischolen in de plaatsen Lublin en Swidnik in de provincie Lubelski te Polen.

14 ‘Het Cito doet zijn werk niet goed!’
Paula Leideritz
Volgens het Cito onderzoeksrapport De praktijk van de eerste en tweede correctie, gaat bij de beoordeling van examenwerk in het voortgezet onderwijs veel mis. Enerzijds zou blijken dat eerste correctoren ‘onverklaarbaar toegeeflijk’ zijn en ‘strategisch opportunistisch beoordelingsgedrag’ vertonen. Vervolgens zou blijken dat de tweede corrector nauwelijks of ‘alleen maar’ met steekproef zijn werk uitvoert. De Volkskrant kopte dan ook op de voorpagina ‘Tweede correctie op eindexamens is een farce’.

15 ‘Dohmen beantwoordt vragen waar het montessorionderwijs nu voor staat’
SCHOOLLEIDERSCONFERENTIE VMO
Voorzitter Wiebe Brouwer van de sectie voortgezet montessorionderwijs (vmo) legt uit waarom juist Joop Dohmen is uitgenodigd als spreker op de vmo-conferentie.

16 ‘Ik maak zelf wel uit wat ik doe’
SCHOOLLEIDERSCONFERENTIE VMO
Joep Dohmen
We voelen ons volledig vrij, vindt filosoof Joep Dohmen. Maar zijn we ook echt innerlijk vrij, en leven we nog wel echt samen? Spreek elkaar vooral niet aan op storend gedrag, want ‘Ik maak zelf wel uit wat ik doe’. Dat is niet vreemd in een tijd waarin solidariteit op de achtergrond raakt en de markt domineert. We zien de botte effecten dagelijks om ons heen en op televisie. Dohmen wil samen met anderen een tegencultuur op gang brengen. Hij geeft volwassenen handvatten om jongeren (en zichzelf) te helpen bij ‘het dagelijkse gevecht om het eigen leven’.

18 ‘Alle mensen zijn kwetsbaar’
SCHOOLLEIDERSCONFERENTIE VMO
Fred Brandt

19 Solidariteit
SCHOOLLEIDERSCONFERENTIE VMO
Ingrid van der Neut

20 Professionalisering
Michael Rubinstein
Vanuit het Kenniscentrum zijn we momenteel druk bezig met het nadenken over en werken aan vernieuwingen rond de opleiding van montessorileraren voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

21 ICT, belofte of zegen?
COLUMN
Jules Jansen
Mijn kinderen herinneren zich ongetwijfeld onze eerste computer. Dat was in 1997. Een lomp apparaat waarvoor mijn oudste zoon, toen vijftien jaar, nauwelijks interesse had. Af en toe speelde hij het enige spel wat erop stond: Prince of Persia. Ik maakte er mijn toetsen op. Schreef er (onderdelen van mijn) lesprogramma’s. Het was eigenlijk een moderne typemachine. Internet was onbekend. Maar wat gaat het sinds die tijd razend snel.

22 Stichting Bevordering Montessori Opvoeding en Onderwijs opgeheven
Walther Kahn
De Stichting Bevordering Montessori Opvoeding en Onderwijs (SMOO) houdt op te bestaan. Het bestuur heeft geconstateerd dat de Stichting slapend is geweest gedurende een groot deel van haar bestaan. De beheerde gelden zijn overgemaakt aan de NMV.

23 Doel en middelen
COLUMN
B@S

24 Frank Wijnen introduceerde montessorimaterialen in zijn ziekenhuis
Bob Molier
Hij heeft er geen montessorioord van gemaakt, maar het scheelde niet veel. Opleider Frank Wijnen herstelde in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven van een herseninfarct, dat hem in 2011 trof en hem rechtszijdig verlamde. Hij liet kralen en een strikkenrek naar het ziekenhuis brengen om zijn fijne motoriek te trainen. En hij adviseerde bij de schijftherapie om dat H-potlood, waarvan de scherpe punt door het papier heen ging, te vervangen door een B-potlood dat er mooi overheen glijdt. Al heeft hij afscheid moeten nemen van zijn werk, Wijnen vertelt nog steeds met veel vuur over het montessorionderwijs.

27 ‘Leideritz raakt de man maar mist de bal’
INGEZONDEN BRIEF
Hans Kuhlemeier en Ed Kremers
De column van Paula Leideritz is ontegenzeggelijk met veel gevoel voor humor geschreven. Het bevat echter wel een aantal onjuistheden. Hieronder zetten wij de drie belangrijkste op een rij.

28 Colofon