Montessori Magazine — Jrg. 36 (februari 2013) Nr. 2

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: NMV VOLOP IN BEWEGING!

1 Van de redactie
Michael Rubinstein

3 Mijn wens voor 2013: belofte maakt schuld
VAN DE VOORZITTER
Cor Hoffmans
Weer een nieuw jaar! En daar horen traditioneel wensen bij. Als voorzitter van de NMV wens ik alle montessorianen, montessorischolen en bevlogen leden een mooi jaar toe. Ik heb het de afgelopen jaren al elke keer geschreven. Ik kies voor mooi onderwijs en geef niet toe aan de veel gebezigde term ‘goed onderwijs’. Mijns inziens kan goed onderwijs alleen maar mooi onderwijs zijn: onderwijs dat appelleert aan de behoeften van leerlingen, uitdagend is en waarvan je de effecten ziet aan ‘een glimlach op het gezicht’, ‘blossen op de wangen’ en ‘schitteringen in de ogen’. Geluk dus eigenlijk, omdat ontwikkeling en groei alle ruimte krijgen.

5 Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe? / Sectievoorzitters over hun plannen
Mirjam Stefels (OBO*), Wiebe Brouwer (VMO*), Wilke Vos (BO*) & Petra Janssen (HJK*)
THEMA
In alle selecties van de NMV wordt hard gewerkt aan het verbeteren en vernieuwen van het montessori-onderwijs. Een aantal van die vernieuwingen worden in deze MM nader belicht. Vooraf staat hieronder te lezen wat vier sectievoorzitters als antwoord gaven op de vraag wat voor hun sectie in 2013 de voornaamste speerpunten zijn.
* NMV-secties:
OBO – opleiders, begeleiders en ontwikkelaars
VMO – voortgezet montessori-onderwijs
BO – basisonderwijs
HJK – het jonge kind

7 VMO materiaalproject
THEMA
Michael Rubinstein
In 2011 hebben de scholen voor voortgezet montessori-onderwijs (vmo) samen besloten een vierjarig traject te starten waarin het materiaal centraal staat. Projectopzet, stand van zaken en vervolg.

10 Proeftuinen
THEMA
Christian Kwint
De meeste kleine groepen in de vier clusters van het materiaalproject zijn aan het werk met ontwerpen en arrangeren van materiaal voor de eigen lessen. Het Proeftuinenproject had een ietwat andere invalshoek en is aan scholen aangeboden voor Kennisnet. Omdat dit project al is afgerond, volgt hieronder een verslag van de hand van Christian Kwint.

11 En toen was er…
THEMA
Karlijn Groet
Onderstaand artikel is oorsponkelijk gepubliceerd in de ‘Kleine pionier’, personeelsblad van het Montessori Lyceum Amsterdam. Karlijn Groet, E-coach, schetst een aantal scenario’s voor onderwijs op weg naar E-learning. Daarbij gebruikt ze ook vmo criteria, maar in een andere versie dan in bovenstaand artikel: dit zijn begrippen die genoemd zijn op de materiaalconferenties in 2011 en later verder zijn uitgewerkt.

14 Het MKVS in 2013
THEMA
Het Montessori KindVolgSysteem (MKVS) bestaat al lang, zelfs de digitale versie is niet nieuw meer te noemen. Toch blijft het verder ontwikkelen van het MKVS als product nodig. In de organisatie rondom het MKVS gaat het een en ander veranderen.

15 Het MKVS in de praktijk / Wat zijn de ervaringen van gebruikers?
THEMA
Anneliese Brussaard
Onderzoek van Anneliese Brussaard in het kader van haar masterthesis voor haar studie Onderwijskundig Ontwerp en Advisering aan de Universiteit Utrecht.

16 De Interne SchoolBegeleider (ISB-er) in het montessori-onderwijs
THEMA
Els Mattijssen & Ward van der Vijver
Benieuwd naar de ervaringen van startende leraren in het montessori onderwijs legt de redactie van MM vier vragen aan hen voor. De leraren zijn twee tot drie jaar werkzaam in het montessori-onderwijs en blikken terug op die eerste jaren.

18 Certificering van producten en diensten
THEMA
Mirjam Stefels

19 Werkgroep wiskunde montessori basisonderwijs
THEMA
Maaike Verschuren beantwoordt een aantal vragen

19 Taalwerkgroep werkt door en hoopt op reacties uit het veld
THEMA
Gesprek met Hanneke Dielen

21 Herontwerp montessori opleidingen basisonderwijs
THEMA
Mirjam Stefels stelt zichzelf voor

22 Invoering van vernieuwingen in het basisonderwijs verbeteren
THEMA
Debbie van der Burgh
Omdat de invoering van de door het veld gewenste vernieuwingen in het basisonderwijs hapert, heeft het Montessori Kenniscentrum Debbie van der Burgh als projectmedewerker aangesteld. Zij moet de vernieuwingen beter bekend maken in het veld en gaat de verschillende werkgroepen ondersteunen bij het maken van een strategie daartoe.

23 Conferentie ‘Kaders en kansen; anders verantwoorden in het montessori-onderwijs’
THEMA
Uitnodiging voor directeuren bao: Het Montessori Kenniscentrum organiseert samen met een werkgroep een 24-uurs conferentie voor directeuren basisonderwijs op 4 en 5 november 2013 in Leusden.

25 Zorg voor hele goede docenten….
COLUMN
Jules Jansen
Finland…

26 Lef
Herke van Beek

28 Erkenning montessori peutergroep Wassenaar
Petra Janssen

30 ‘Kosmisch onderwijs is vaag gedoe, dat hebben we afgeschaft’
Rietje Blijdorp
Twee montessorischolen, twee kinderen die moeite met spelling hebben, ŽŽn juf die onlangs bovenstaande opmerking hoorde van een directeur van een montessorischool. Die juf ben ik, en ik kan het niet laten om hier wat tegenover te stellen.

32 De duurzaamheid van het montessorimateriaal
Erica Dirven & Joke Werver
Pratend over duurzaamheid en montessorimateriaal begin ŽŽn van ons ontzettend te lachen en riep: ‘Weet je nog van die roze toren? Met die spuitbus met iets te roze verf.’ Na eindeloos schuren en in verschillende sessies verven was hij prachtig frambozenroze geworden. Onmiddellijk kwamen ook de aankleedraam, die door onszelf voorzien werden van moderne sluitingen, weer bovendrijven. Wat een werk was dat. Wie doet dat eigenlijk nog?

33 Nieuwe vormgeving; wat is er (nog meer) nodig?
DE KWESTIE
Egbert de Jong, Els Wasmann-Peters & Tessa Wessels
De NMV heeft een nieuwe vormgeving en wil in het verlangde daarvan een eigentijdse club zijn die lef uitstraalt. Wat is daar nog meer voor nodig behalve een nieuwe vormgeving?

35 Drie dagen Parijs
COLUMN
B@S
Of we het willen of niet, de tijd die we hebben is beperkt, …

36 Colofon