Montessori Magazine — Jrg. 35 (november 2011) Nr. 1

Thema: TOETSEN

1 Van de redactie
Michael Rubinstein

2 Cito
Mirjam Stefels
In de MM nieuwsbrief jaargang 5, 7 van juni 2011 stond een kort bericht over de montessori dagopleiding van de Hogeschool Utrecht. Met ingang van studiejaar 2011-2012 stopt deze opleiding, waarbij de komende drie jaar nodig zijn om af te bouwen. In dit artikel wordt uitgelegd wat de reden is van deze vervelende beslissing voor het montessorionderwijs in (Midden-)Nederland.

3 Montessoriaanse toetsen of toetsen in een montessorischool
Astrid van Straten en Lammert Bakker
Al jaren is de eindtoets een veelbesproken onderwerp onder montessori basisscholen. Moeten montessorischolen zich verzetten tegen een centrale eindtoets of is dit een door de tijd achterhaalde discussie? Ook in dit nummer van MM komen verschillende standpunten uit het veld naar voren. De MM redactie laat ook Cito aan het woord. Hoe kijkt Cito aan tegen de eindtoets en tussentoetsen en de wijze waarop scholen de toetsen kunnen gebruiken?

4 Verplichte eindtoets: nee toch!
Herke van Beek
Herke van Beek is directeur van de montessorischool in Beverwijk en reageert in dit stuk op
een eerder verschenen artikel van Dick Bijer. Zij schrijft: Wat een ambitieloze reactie van het NMV bestuur in Montessori Mededelingen nummer 5 van juli jongstleden bij monde van Dick Beijer: ‘Wat doet de NMV nu de eindtoets verplicht wordt?’ Dick Bijer reageert vervolgens op Herke van Beek.

6 Toetsen – voor wie eigenlijk?
Louis Jongejans
Louis Jongejans gaat in op de vraag waarom leraren toetsen.

7 Starten met wiskunderekenen montessori basisonderwijs
COLUMN
Carla Heinen
Al een aantal jaren bestaat het nieuwe wiskunderekenen montessori basisonderwijs (WMBO). Voor veel scholen is de stap groot om ermee te beginnen, maar een enkele school durft het voorzichtig aan en steek
t een teen in het water. MM volgt dit jaar de montessorischool in Heerhugowaard, die een klein begin heeft gemaakt. Carla Heinen, negentien jaar leraar in de bovenbouw, vertelt.

9
MONTESSORIMATERIAAL
– De verwondering van de leraar
, Mirjam Stefels
– Rollen met een ei of knikker
, Erica Dirven & Joke Werver
Kastjes voor beeldende vorming, Madeleine Wassink

11 Kansen en uitdagingen het bestuur en de secties
COLUMN
Cor Hoffmans


13 Van oud naar nieuw
Mirjam Stefels
Met bewondering heb ik deze zomer gekeken naar het toneelstuk ‘Hedda Gabler’ van toneelgroep Amsterdam. Een stuk geschreven door Hendrik Ibsen in 1890, maar zorgvuldig door Ivo Hove naar de 21ste eeuw bewerkt. Naast mijn bewondering voor het spel van de acteurs raakte mij de manier waarop het stuk bewerkt was. Niet dat ik met de oude en nieuwe tekst in de hand ben gaan kijken, maar al kijkend werd duidelijk wat oud was en wat er nieuw aan toegevoegd was. Zo werd er hedendaagse taal gebezigd, maar was de aanspreektoon tussen de personen onderling formeel passend in de tijd waarin het stuk ontstaan was. De oorspronkelijke verhaallijn was gehandhaafd, maar had speelse accenten naar het heden.

14 Een leven na montessori: Liesbet Schneider
Erica Dirven
Al weer ruim twee jaar geleden namen Joke Werver en ik bij de redactie van MM het stokje over van Liesbeth Schneiders. Ze had het te druk gekregen met haar nieuwe baan: raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming te Alkmaar. Ze lijkt ons een prima kandidaat voor deze serie en op een prachtige dag, warmer dan de meeste zomerdagen die we dit jaar hebben mogen genieten, bezoek ik haar op haar nieuwe werkplek.

16 Het montessorikarakter van je school bepaal je mŽt je leerlingen
COLUMN
Hugo Dirksmeier

17 Koffie!

18 De kwestie
Els Wasmann-Peters, San Helfferich, Tessa Wessels & Rob Winters
De vakantiespreiding moet afgeschaft worden en PO en VO moeten dezelfde vakanties krijgen.


20 Colofon

20 Hakbijl
COLUMN
B@s