Montessori Magazine — Jrg. 35 (januari 2012) Nr. 2

Thema: HET GEHEUGEN

1 Van de redactie
Michael Rubinstein
“Hersenonderzoek is helemaal ‘in’. De kranten staan er vol mee ..”

2 Langs de snelweg van ons brein: interview met Kees Vreugdenhil
THEMA
Erica Dirven & Mirjam Stefels
Kees Vreugdenhil werkte eerst als leraar, later als schoolleider en vervolgens als wetenschappelijk onderzoeker en docent onderwijskunde en filosofie aan enkele lerarenopleidingen. Hij werkte als schoolbegeleider bij een onderwijsbegeleidingsdienst en was later directeur van het APS voor bve en hoger onderwijs. Van 2002 tot 2006 was hij rector aan een hogeschool met als leeropdracht constructief leren en competentiegericht opleiden in het hoger onderwijs. Nu werkt hij als onafhankelijk onderwijsconsultant. Hij geeft lezingen, workshops en adviezen over breinbewust onderwijs.

3 Het geheugenpaleis
BOEKBESPREKING
Michael Rubinstein

Joshua Foer onderzoekt zijn geheugen.

4 Taal en het geheugen: theoretische beschouwing door en interview met Gerard Westhoff
THEMA
Louis Jongejans & Gerard Westhoff
Gerard Westhoff werd na zijn studie Duits en literatuurwetenschap leraar en werkte daarna bij CITO en het APS. In 1992 werd hij hoogleraar met als leeropdracht: de didactiek de
r moderne talen. Gerard Westhoff heeft atijd belangstelling gehad voor de vraag hoe je inzichten uit de cognitieve psychologie toe kunt passen in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Sinds 1-1-2009 is hij met emiraat en sindsdien werkzaam als zelfstandig adviseur. Dit artikel bestaat uit drie delen. De eerste twee delen zijn geschreven door Westhoff. Het eerste deel behandelt de theorie over de rol van het geheugen. Het tweede deel gaat in op de vraag welke implicaties de theorie over het geheugen heeft voor het onderwijs in de moderne vreemde talen. Het derde deel, ten slotte, is een interview dat Louis Jongejans Gerard Westhoff afnam en waarin hij hem vragen stelde naar aanleiding van zijn theoretische beschouwing.

7 Activeren van het geheugen
THEMA
Mirjam Stefels
In dit artikel gaat Mirjam Stefels in op de vraag op welke wijze leraren het geheugen van kinderen kunnen activeren om zo het leren te ondersteunen. Ze beschrijft eerst het leren van een motorische vaardigheid en vervolgens het meer complexe leren van de tafels van vermenigvuldiging. Als kader maakt zij daarbij gebruik van de klassieke montessoritheorie en van het recentere lusmodel.

9 ‘Rode draad is dat er steeds initiatieven zijn om montessorionderwijs te ontwikkelen en te verbeteren’: interview met Ronald Steen
Michael Rubinstein
Al In de laatste vergadering van het sectiebestuur PO en bij de algemene ledenvergadering van de NMV nam Ronald Steen afscheid als voorzitter van de sectie basisonderwijs. In dit interview blikt hij terug op een lange periode als actief lid van de NMV.

10 Geheugen revisited
COLUMN
Cor Hoffmans

11 Projecten van het kenniscentrum
MONTESSORI KENNISCENTRUM
In dit schooljaar gebruikt het Montessori Kenniscentrum ŽŽn van de vier dagen uit haar formatie om op projectbasis notities te laten schrijven over een drietal onderwerpen: Passend Onderwijs, Opbrengstgericht Werken en Montessori Kindcentra. In dit artikel stellen de drie schrijvers (resp. Carien Olbers, Vera Arents en Liene Hendriksen) van deze notitie zich voor.

13 Starten met wiskunderekenen montessori basisonderwijs (WMBO) – ‘Ik zoek mijn eigen weg’
COLUMN
Carla Heinen
MM volgt dit schooljaar de vernieuwing van het wiskunderekenen op de montessorischool in Heerhugowaard. Bovenbouwleidster Carla Heinen vertelt in ieder nummer over de voortgang.

14 VMO conferenties materiaalontwikkeling van start
Mirjam Stefels
Al eerder heeft MM bericht over het vierjarige project van de sectie voortgezet montessori-onderwijs rond materiaal ontwikkeling. Beter gezegd: een project waarin onderzocht wordt wat ontwerpcriteria zijn voor goed montessorimateriaal op vmo-scholen.

17
MONTESSORIMATERIAAL
– Drama is montessorionderwijs,
Charlotte Post
– Reactie op ”
Kastjes voor beeldende vorming’, Marjolein van Otegem & Marjan Smid
Krachten bundelen, Irma Pieper

19 Koffie!
MM schuift aan in de lerarenkamer van een montessorischool


19 Voortgang Taalwerkgroep
MONTESSORI KENNISCENTRUM
Hanneke Dielen


20 Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs: Een praktijkervaring van drie scholen van de Montessori Vereniging Haarlemmermeer
Hennie de Vetten
Drie jaar hebben we op onze drie scholen planmatig gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en daardoor de opbrengsten van ons onderwijs. De eindevaluatie is duidelijk: we zien grote verbetering op elk gemeten leerstofgebied, op elke school. In dit artikel bespreek ik onze aanpak aan de hand van een aantal vragen.

23 Conferentie over kinderopvang, BSO, peuterwerk en onderbouw

Margriet Hover
Op zaterdag 12 november hield de sectie ‘Het jonge kind’ haar 15e conferentie. Nienhuis was zo vriendelijk om als gastheer op te treden en het was erg inspirerend om tussen all prachtige montessori materialen workshops te volgen.

23 Montessori Europe congres in Bratislava: een inspirerende ervaring
COLUMN
Liesbeth Beeksma-Pranger

23 Wat wil de minister toch met al die ouders
COLUMN
Hugo Dirksmeier

26 De kwestie
Els Wasmann-Peters, San Helfferich, Tessa Wessels & Rob Winters
Is het nodig om op school aparte aandacht te besteden aan het onthouden van leerstof?


20 Colofon

20 Modern
COLUMN
B@s