Montessori Magazine — Jrg. 34 (oktober 2010) Nr. 1

1 Van de redactie

2 ‘Geld rolt…’
Mirjam Stefels
De week van het geld (13 t/m 17 september 2010) vroeg aandacht van het onderwijs, ouders en kinderen voor het leren omgaan met geld. Wat doen we hieraan in montessori basisscholen? Kinderen oefenen daar met geldsommen en leren zo om af te rekenen in een winkel. Dit is echter slechts een deel van het leren omgaan met geld. In montessori-opvoeding en
-onderwijs is het zelfstandig handelen en verantwoording nemen voor je eigen handelen een belangrijk onderdeel. MM vroeg een aantal scholen op wat voor manieren zij hier aandacht aan besteden.

2 Week van het geld werkte als een soort aandachtstafel
De ASVO in Amsterdam kwam in het nieuws in de Week van het geld.

3 Geef leerlingen zakgeld in plaats van een cadeau
Louis Jongejans
Wat doen montessorischolen voor voortgezet onderwijs om jongeren te leren bewust met geld om te gaan? We stelden de vraag aan Frank Stoker, docent Management en Organisatie (M&O) en economie op het Einstein Montessori Lyceum in Hoogvliet.

4 ‘Geld rolt’
BOEKBESPREKING
Frank Stoker

4 Vraaggestuurd leren en determineren op vmo-school Piter Jelles Montessori
Steven van Schendel,
met medewerking van Marret de Jong
Sinds vier jaar geef ik samen met mijn collega het vak Mens en Natuur. Dit leergebied bestaat uit de vakken biologie en verzorging. We schrijven alle lessen zelf en bereiken een versmelting van deze twee vakken. Nu kunnen we thema’s veel breder aanbieden. Binnen ons leergebied hebben we de nodige ervaring opgedaan met vraaggestuurd leren en determineren en daarover gaat dit artikel.

7 Van het bestuur en de secties
VERENIGINGSNIEUWS

8 Montessori Kenniscentrum / Montessoriconferenties in de regio’s
Geerte van de Groep
Informatie over de montessoriconferenties.

8 Taalwerkgroep
Kort artikel over de taalwerkgroep.

9 Nieuws van de projectgroep Wiskunde Montessori Basisonderwijs (WMBO)
Maaike Verschuren
Veranderingen. Sinds 2005 werkt een projectgroep aan de invulling van rekenen wiskundeonderwijs op montessorischolen. Het werk van de projectgroep heeft geresulteerd in een visie op het leren binnen de montessori pedagogiek in brede zin en er is een nieuw gedachtegoed voor het rekenonderwijs, algebra en geometrie ontstaan. Het rekenen heeft daarbij een plaats gekregen binnen de wiskunde.

11 Vmo schoolleiders back to basics?
Louis Jongejans
De jaarlijkse schoolleidersconferentie van het voortgezet montessori-onderwijs ging dit jaar op zoek naar de kern van het vmo. Hulpmiddel daarbij was de ‘marketingmix’ van Product, Prijs, Plaats Personeel en Promotie.

13 Over keuzes maken
Joke Werver
“Ik werk met heel jonge kinderen. In de klas kunnen zij uit ongeveer vijftig verschillende activiteiten kiezen. Soms beperk ik de keuze door de helft van de klas af te schermen en telkens weer valt mij op dat de kinderen dan beter werken.”

13 Keuzevrijheid nu belangrijker dan ooit
HUGO
Hugo Dirksmeier

14 Eindwerk – klaar voor de grote stap
Wim Hoogervorst
In de regio West-Friesland hebben de meeste basisscholen de Cito-eindtoets buiten de deur weten te houden. Het schoolkeuzetraject kent daar als toetselementen de Cito-entreetoets voor groep zeven en de NIO-toets. De laatste geeft een goed beeld van het intelligentieniveau. Daarnaast wordt er nog een kleine persoonlijkheidstest afgenomen. In januari van het schooljaar is dan toch wel bekend naar welke vorm van voortgezet onderwijs de achtstegroepers na de zomervakantie zullen gaan en in maart zijn de meesten al ingeschreven op hun toekomstige nieuwe school. Wat moeten deze kinderen dan nog op de basisschool?

17 Nieuwe schooltijden op Montessorischool Jan Vermeer
Anneloes van de Graaff & Jasper Nijs
De start van het nieuwe schooljaar op Montessorischool Jan Vermeer was dit jaar nog spannender dan in andere jaren. De schooltijden zijn dit jaar namelijk anders.

18 Tomoko Claringbould: nŽt gestart en nu al langs de rekenstok
LANGS DE REKENSTOK
Mirjam Stefels
In deze MM voor de laatste keer de rekenstok. Hoe kunnen we beter afsluiten dan met een startende leraar in het montessori-onderwijs? Tomoko Claringbould heeft in juni 2010 haar onderwijsbevoegdheid basisonderwijs behaald en tevens haar montessori diploma. Zij deed de verkorte deeltijdopleiding na een studie journalistiek. Tijdens haar opleiding kreeg ze een invalbaan op de 14e Montessorischool ‘De Jordaan’ in Amsterdam. Zij heeft haar werk bij deze school na de zomervakantie voortgezet.

20 Lieveheersbeestje
COLUMN
B@s

20 Colofon