Montessori Magazine — Jrg. 34 (maart 2011) Nr. 3

1 Van de redactie

3 Over ‘drang en dwang’ – Het NMV-bestuur bespreekt het regeerakkoord
Mirjam Stefels, Michael Rubinstein
Begin februari vergaderde het NMV bestuur voltallig. Met vier secties met ieder twee vertegenwoordigers en verder nog een voorzitter, penningmeester, ambtelijk secretaris en vertegenwoordiger van het kenniscentrum is dat tegenwoordig een kamervol. Op de agenda was plaats ingeruimd voor een interview voor MM. De kamer werd er niet voller door; in een kleine vereniging als de NMV zijn er nu eenmaal veel dubbelrollen… Uitgangspunt voor het interview waren opvallende uitspraken uit het nieuwe regeerakkoord: wat betekenen deze voor montessorischolen- en opleidingen? De deelnemers kregen deze uitspraken voorgelegd, vaak in combinatie met een citaat uit het boek ‘mythes in het onderwijs’, een verzameling artikelen over actuele onderwijszaken. Wat volgde was een levendig gesprek, dat hieronder wordt samengevat.

6 Astrid Ottenheym wint Magistrumprij
Mirjam Stefels
Astrid Ottenheym ontving onlangs de Magistrumprijs voor haar onderzoek ‘Het zelfevaluatie instrument MKVS de maat genomen’. De redactie van MM stelt haar voor aan de lezers en legde haar enkele vragen voor over haar onderzoek.

9 Zelfstandig werken en zelfstandig werken
Mirjam Stefels
Over het verschil tussen ‘zelfstandig worden’ en ‘zelfstandig werken’.

10 Van het bestuur en de secties
VERENIGINGSNIEUWS
– Van het NMV-bestuur; Opbrengstgericht montessori-onderwijs
– Van de sectie basisonderwijs
– Van de sectie voortgezet montessori-onderwijs
– Van de sectie OBO


11 Themadag MKVS over Opbrengstgericht Werken
OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Henk Plomp
MKVS –
Montessori Kindvolgsysteem

13 Wiskunde Montessori BasisOnderwijs: materiaal vordert gestaag!
Dick Huntink
In dit artikel staat een kort verslag van de stand van zaken rond de ontwikkeling van materiaal voor de wiskunde montessori basisonderwijs. De werkwijze rond het maken van materiaal en de stand van zaken met betrekking tot de planning worden beschreven.

14 Montessori Kenniscentrum

Michael Rubinstein
– Professionalisering
– Kennis
– Kwaliteit


15 Schoolmodel 2.0 voor kinderen in de 21e eeuw
Erica Dirven
Het Maria Montessori Institute in Londen organiseert een paar keer per jaar lezingen en opfriscursussen op niveau. Afgelopen najaar boden ze een drieluik van Steven Hughes aan met als thema ‘The Child in the 21st Century’. Het bleek zeer de moeite waard om de overtocht te maken.

16 Hoe maak je als montessori lyceum een taal- en rekenbeleidsplan?
HUGO
Hugo Dirksmeier

17 The fourth way: onderwijs voor de toekomst
BOEKBESPREKING
Louis Jongejans
Andy Hargreaves werkt nauw samen met Michael Fullan (zie de recensie van ‘The Six Secrets of Change’ in de vorige MM), die tevens adviseur is van de Britse en Nederlands regering. Samen vormen zij een wetenschappelijk duo dat analyseert, samenwerkt met docenten en leerkrachten op de werkvloer en wetenschappelijk onderbouwt waarom welke verandering al dan niet werkt. In ‘The Fourth Way’ plaatst Hargreaves met medeauteur Dennis Shirley de onderwijsontwikkelingen in de Westerse wereld in een historische context en schetst een toekomstbeeld van onderwijs in de kennismaatschappij. Hier is ‘The Fourth Way’ interessant leesvoer voor allen die in het Nederlands onderwijs werkzaam zijn, met name voor hen die geinteresseerd zijn in toekomstige ontwikkelingen van onderwijs.

19 ‘A refined mind and a refined hand go together’ / Een pleidooi voor hand-werken
Erica Dirven
“Meer dan wat ook geeft het werken met de handen mij enorm veel rust in het hoofd.”

20 De kwestie
Rob Winters, Tessa Wessels, San Helffrich, Els Wasman-Peters
De term ‘montessori-onderwijs en -opvoeding’ veronderstelt dat montessorischolen in elk geval mee opvoeden. Welk deel neemt de school voor haar rekening en waar ligt de grens voor scholen in de verhouding met de opvoeding thuis? Vier mensen uit het montessori-werkveld geven hun visie.

22 Monro en Nienhuis schrijven geschiedenis
Dick Huntink
– Tijdlijn van de Nederland geschiedenis
– Werkversie
– Tijdlijn van de evolutie

24 Burnout
COLUMN
B@s

24 Colofon