Montessori Magazine — Jrg. 34 (juli 2011) Nr. 5

Thema: KWALITEIT

1 Van de redactie

2 Montessori dagopleiding aan Hogeschool Utrecht verdwijnt
Mirjam Stefels
In de MM nieuwsbrief jaargang 5, 7 van juni 2011 stond een kort bericht over de montessori dagopleiding van de Hogeschool Utrecht. Met ingang van studiejaar 2011-2012 stopt deze opleiding, waarbij de komende drie jaar nodig zijn om af te bouwen. In dit artikel wordt uitgelegd wat de reden is van deze vervelende beslissing voor het montessorionderwijs in (Midden-)Nederland.

3 ‘Scholen beschouwen de visitatie als een goed en serieus instrument’ / Wilke Vos over visitatie in het montessori basisonderwijs
THEMA
Michael Rubinstein
De sectie basisonderwijs heeft al jarenlang ervaring opgedaan met het visiteren van de 160 montessorischolen in het land. Zo’n vier jaar geleden werd de visitatieprocedure op een groot aantal punten vernieuwd. Wilke Vos, voorzitter van de Commissie Toelating en Erkenning, vertelt over de effecten van de veranderingen.

4 Hervisitatie op Eerste Montessorischool De Wielewaal / ‘Ze zijn de volgende keer weer van harte welkom’
THEMA
Michael Rubinstein
De Eerste Montessorischool De Wielewaal uit Amsterdam is een van de scholen die een hervisitatie heeft ondergaan. Die heeft erin geresulteerd dat de erkenning van de school weer verlengd is. Ineke van Woensel, voor het tweede jaar directeur van de school, vertelt hoe zij het traject van hervisitatie ervaren heeft.

5 Wiebe Brouwer over de nieuwe vmo-visitatie / ‘Formele visitatie brengt de scherpte erin’
THEMA
Michael Rubinstein
Wiebe Brouwer is voorzitter van de sectie voortgezet montessori-onderwijs en rector van het Montessori Lyceum Amsterdam. De sectie voortgezet montessori-onderwijs telt 20 scholen en is derhalve anders gestructureerd dan de sectie basisonderwijs. In de sectie WMO bestaat er geen aparte commissie Toelating en Erkenning. Het sectiebestuurd vervult deze functie.

6 Visitatie montessori dagopleidingen
THEMA
Mirjam Stefels

Het plan om voor de montessori dagopleidingen een visitatie te ontwikkelen was in 2007 al voorzichtig vormgegeven. Een concrete uitwerking in de vorm van standaarden en indicatoren was nog niet ontwikkeld. Afgelopen jaar is hier door de opleiders in samenwerking met het kenniscentrum aan gewerkt.

7 Zijn we al toe aan de Walk Through?
THEMA
Louis Jongejans
De ‘Walk Through’ is uit Amerika en Canada overgewaaid. In de Walk Through maakt het management van de school regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) de agenda’s leeg om lessen of delen daarvan bij te wonen. Het doel is drieledig. Het betrekt het management bij de werkelijkheid van alle dag en het geeft een beeld van de kwaliteit of beoogde kwaliteit die de school in huis heeft. Bovenal levert het voor leraren feedback op over hun werk: het ontwikkelen van leerlingen op een zo’n effectief mogelijke wijze waarbij leerlingen zich kennis en vaardigheden eigen maken. Inclusief lesobservatieformulier.

9 Jacaranda Tree Montessori / Kennismaken met montessori in een ouder-kind setting
Erica Dirven & Joke Werver
In een schitterende ruimte in Amsterdam Zuid heeft de Australische Simone Davies een nieuw initiatief ontwikkeld. Een speelgroep voor kinderen Žn ouders op Montessori basis. Het kind werkt en de ouder leert onder leiding van Simone observeren en de ontwikkeling ondersteunen.

10 Verdwijnt concentratie? / Nicolas Carr over internet en ons denken
BOEKBESPREKING
Michael Rubinstein
In ‘Het ondiepe’ (in het Engels: ‘The shallows’) gaat Nicolas Carr in op de vraag of het gebruik van internet invloed heeft op ons denken. Carr neemt zichzelf als startpunt.

11 Van het bestuur en de secties
VERENIGINGSNIEUWS
Wiebe Brouwer

13 Nieuws van het Montessori Kenniscentrum

Michael Rubinstein
– Vacatures
– Werkgroep taal

14 Wat doet de NMV nu de eindtoets verplicht wordt?
Dick Beijer
Vanuit het veld horen we regelmatig de vraag wat de NMV doet, of al gedaan heeft, nu de staatssecretaris van onderwijs met plannen komt om bijvoorbeeld een landelijke eindtoets voor groep acht verplicht te stellen.

15 Venlose Montessorischool: 25 jaar dromen en werken
Liny Demandt
In de zomer van 1986 droomde een groep betrokken ouders over een ideale school. Zij realiseerden dat door de Venlose Montessorischool op te richten. Nu zijn we al weer 25 jaar verder. Nog steeds vol idealen, die we iedere dag met hard werken proberen te realiseren.

16 Een ode aan een onmisbare opleiding
Tessa Wessels met medewerking van Erica Geers
Een kleine Nederlandse delegatie reisde in april af naar Bergamo ter viering van het vijftigjarig bestaan van de Montessori Elementary opleiding.


17 Hoe bepalen leerlingen en docenten samen de montessori grondhouding?

HUGO
Hugo Dirksmeijer

18 Observeren op weg naar Moskou
Claar Rekers & Mirjam Stefels
Op uitnodiging van de interregionale Montessorivereniging in Rusland reisden de auteurs medio april van Amsterdam naar Moskou. Claar en Mirjam zouden daar allebei een workshop geven over het thema ‘Observeren in de montessorischool’. Tijdens de reis begonnen ze alvast met observeren. Gecombineerd met geometrie, het onderwerp dat we na thuiskomst in Amsterdam zouden behandelen, leverde dat tijdens de vliegreis een boeiende combinatie op.

19 Klassenmanagement: gewoon ‘het naar je zin maken’
Tjeerd Mijnster
Veel scholen vragen ernaar, veel leraren worstelen ermee en Passend Onderwijs en andere ontwikkelingen in het onderwijs versterken de behoefte eraan: klassenmanagement dat het mogelijk maakt om met verschillende instructieniveaus te kunnen werken.

20 Goed werk in de montessorischool
Maarten Stuifbergen
Door de eeuwen heen hebben vele pedagogen en onderwijsfilosofen geschreven over goed opvoeden en goed onderwijs. Enkele van hen hebben grote invloed gehad op de hedendaagse inzichten en overtuigingen over een goede opvoeding en goed onderwijs. Het meer dan honderd jaar bestaande montessori-onderwijs gelegd naast ‘Goed Werk‘.

22 Een leven na montessori: Carmen Di Battista
Erica Dirven & Joke Werver
Wij kennen Carmen Di Battista als peuterleidster en collega op de Amsterdamse Montessori School, waar ze bijna twaalf jaar werkzaam is geweest. Drie jaar geleden gaf zij een wending aan haar carrire door bij de welzijnsorganisatie Combiwel een andere functie te aanvaarden. Haar focus ligt nu op de ouder in plaats van op het kind. Nieuwsgierig naar haar nieuwe werkzaamheden maken we een afspraak voor een interview bij het Ouder-Kind-Centrum (OKC) in Amsterdam Zuid.

23 De kwestie
Tessa Wessels, San Helfferich, Rob Winters
Levert standaardisatie betere kwaliteit op? En hoe verhoudt het zich tot het recht doen aan de ontwikkelingsfases van kinderen?

25 Mac Donalds
COLUMN
B@s

25 Colofon