Montessori Magazine — Jrg. 33 (oktober 2009) Nr. 1

1 Van de redactie

2 Grammaticaonderwijs is meer dan ezelsbruggetjes leren
Michael Rubinstein
Interview met Peter-Arno Coppen. Hij houdt de openingslezing op de aanstaande NMV conferentie. Coppen, hoogleraar in Nijmegen, heeft een brede interesse in taal en publiceert regelmatig in tijdschriften als Onze Taal.

3 Gerard Westhoff: ‘Leg het leereigenaarschap bij de leerlingen’
Louis Jongejans
Gerard Westhoff is spreker op de NMV conferentie op 11 november. Zijn onderwerp is het Europese Referentie-Kader (ERK), een soort talen-euro, waarbij een bepaalde prestatie in de gehele unie een gelijke waarde vertegenwoordigt. Hij is bekend van diverse publicaties en boeken op het gebied van taalvaardigheid en leerpsychologie. Hij is emeritus hoogleraar in de didactiek van de moderne talen aan het IVLOS (Universiteit Utrecht) en is thans werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van leren en onderwijzen. Om zijn lezing beter in een context te plaatsen, vroeg MM hem een toelichting op een aantal uitspraken die op zijn website te vinden zijn.

5 Passende kennis + passend budget = passend onderwijs
Susan van Putten
Artikel over passend onderwijs, de huidige situatie en de ontwikkelingen.

7 Een kind met Downsyndroom plaatsen: onderzoek en draagvlak
Kirsten de Vetten
Kirsten de Vetten heeft als vierdejaars student Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam een scriptie geschreven over Downsyndroom in het regulier onderwijs. In dit artikel achtergrondinformatie over de totstandkoming van de scriptie en resultaten van het de verschillende onderzoeken.

8 Grieppandemie
Jules Jansen
Deze MM wordt gemaakt in september, maar ligt pas begin november bij de lezer op de mat. Hoe zal het er tegen die tijd voor staan met de Mexicaanse griep? En wat zal dit hele schooljaar de impact zijn op het onderwijs? In deze en volgende MM’s volgen we drie montessorischolen.

9 Straffen en belonen
Janneke Geluk
Artikel over straffen en belonen in relatie tot Maria Montessori.

10 Voornamen uit den boze en strengere scholen?
Louis Jongejans
Het lijkt er in de media soms op dat opvoeden alleen nog maar de taak is van de school, waardoor alleen daar naar de oplossing gezocht moet worden voor opvoedingsproblemen. Daarnaast wordt vaak het beeld uitgedragen dat het vroeger allemaal beter was. Recent was er veel aandacht voor een minionderzoek van J/M. Daaruit kwam naar voren dat ouders vinden dat scholen strenger moeten zijn en het gebruik van voornamen voor leerkrachten/docenten uit den boze is. MM vroeg twee schoolleiders uit het vmo naar hun mening.

11 Van
het bestuur en de secties
VERENIGINGSNIEUWS

13 Montessori Kenniscentrum: twee nieuwe notities en vervolg plan van aanpak
Geerte van de Groep & Michael Rubinstein
In september zijn er drie nieuwe stukken van het kenniscentrum verschenen:
– Een notitie over de wijze waarop secties omgaan met procedures rond aanmelding, toelating en erkenning;
– Een notitie over de afstemming tussen functies in het montessori-onderwijs en het aanbod aan opleidingen, begeleiding en cursussen;
– Het tweede deel van het plan van aanpak (tot eind kalenderjaar 2009)
In dit artikel worden deze drie stukken samengevat.

16 Dansen met de leerling / VMO schoolleiders conferentie 28-29 september 2009
Louis Jongejans
Verslag van de conferentie.

16 ‘Good at doing things’
Liene Heemstra & Maaike Duijn
Verslag van het Montessori Summer Seminar van 23 tot 29 augustus j.l.

18 Dromen over een zinderende Intermontessoriale
HUGGO
Hugo Dirksmeier

18 Oefeningen uit het dagelijks leven
Margriet Hover
Artikel van een peuterleidster over wat ze meemaakt op haar werk en over werkjes voor peuters.

19 Knowledge grows when we share Werelddocent in Oeganda
Ingeborg van den Berg
Artikel over Oeganda, het onderwijs in Oeganda en het project Werelddocent.

21 Oneness Family School: een bijzondere montessorischool in Washington (deel 2)
Greetje Hoekstra
Dit is het tweede deel van het interview met Andrew Kutt. In dit deel gaat het onder meer over de rol van ouders en leerlingbegeleiding. Het eerste deel van het interview staat in MM 32-5.

22 Heidi Philippart-Alcock
Langs de rekenstok
Erica Dirven & Joke Werver
Na jarenlang vanuit een koffer geleefd te hebben als danseres, meereizend met de shows die haar werk boden, bracht de liefde Heidi Philippart-Alcock naar Amsterdam. Ze vond hier een thuishaven ¬én werk als Engelstalige leidster bij ‘De Bengel’, een tweetalig montessori kinderdagverblijf. Heidi verloor haar hart nu ook aan de montessoripraktijk en het werken met jonge kinderen.

24 Onverschillig
COLUMN
B@s

24 Colofon