Montessori Magazine — Jrg. 33 (maart 2010) Nr. 3

1 Van de redactie

3 Vrije werkkeuze: van ober naar gids
VRIJE KEUZE
Maaike Kramer
Reactie op het artikel van Bas Moll over vrije werkkeuze in Montessori Mededelingen van december 2009.

3 Nogmaals: vrijheid
VRIJE KEUZE
Daan Lockhorst
Aanvullende reactie op het themanummer ‘Vrije werkkeuze’ in Montessori Mededelingen van december 2009.

4 Een montessoriaanse gymles
Bauke Eekman
Met de juiste bagage naar het voortgezet onderwijs

5 Leren met je hele lichaam
Margriet Hover
Peuters moeten bewegen. Door in te spelen op de behoefte van de kinderen om te bewegen ontstaat er een natuurlijke flow tijdens de dag en heeft iedereen het naar zijn zin.

7 Kind in balans
BOEKBESPREKING
Erica Dirven

8 Kijk, het beweegt
Mirjam Stefels
Wetenschap en Techniek (W&T) is een landelijk thema voor het primair onderwijs. Vanuit VBTpro (Platform Betatechniek) wordt vanuit speciale expertisecentra en Hogescholen een aanbod gedaan om W&T onder de aandacht te brengen en inhoudelijk vorm te geven in het onderwijs.

12 Van het bestuur en de secties
VERENIGINGSNIEUWS

13 Montessori Kenniscentrum: Conferenties
Geerte van de Groep, Michael Rubinstein
Nieuwe conferentieopzet voor het komend jaar

14 Themadag MKVS over Passend Onderwijs
Wim Danckaarts
Voor Passend Montessori-onderwijs heeft een kind een leerkracht nodig die echt om kan gaan met verschillen. Het Montessori Kind Volg Systeem (MKVS) biedt een krachtig instrument.

15 The essential Montessori Mathematics
Mirjam Stefels
In januari 2010 bezochten zeven mensen die op verschillende wijze betrokken zijn bij de projectgroep Wiskunde montessori basisonderwijs een conferentie in Dallas, Texas. Het was interessant om te beluisteren wat er in de VS door de North American Montessori Teachers Association (NAMTA) wordt uitgedragen. Daarnaast is het goed om te kijken waar verschillen en overeenkomsten zitten in de visie op het montessori-onderwijs.

16 Beeldschermen en het opgroeiende kind
Erica Dirven
Op 30 januari 2010 werd in Londen een seminar gehouden met als centrale vraag: Is too much screentime damaging our children? Sue Palmer, auteur van boeken als ‘Toxic Childhood’ en ’21st Century Boys’ was de enige spreker op deze korte, maar zeker interessante bijeenkomst.

17 Laat de leerlingen het organiseren!
Hugo Dirksmeier
We zeggen vaak ‘de school is van de leerlingen’. Laat dat dan ook letterlijk zien.

19 Joekjan Hšweler over het nieuwe schoolgebouw van de Jan Prins in Rotterdam
Louis Jongejans
We zijn als in een flipperkast heen en weer geschoten’

22 Een nieuw gebouw als sterk fundament
Femmy Lieben
Nieuwbouw voor De Dijk in Groningen

24 Freiarbeit Englisch
BOEKBESPREKING
Louis Jongejans

24 Hoge ogen
MATERIAALBESPREKING
Mirjam Stefels

25 Carla Jansen
Langs de rekenstok
Michael Rubinstein
Het gaat altijd over redelijkheid vanuit vertrouwen”

28 Weegschaal
COLUMN
B@s

24 Colofon