Montessori Magazine — Jrg. 33 (juli 2010) Nr. 5

1 Van de redactie

2 Een natuurspeelplaats om van te watertanden
Bea Koekenbier
Kinderen spelen tegenwoordig veel minder buiten en als ze buiten spelen is dat meestal niet in de natuur. Het uitgangspunt voor de natuurspeelplaats is dat kinderen het liefst hun eigen speelwereld ontdekken en cre‘ren in de natuur, dat is veel spannender dan kant en klaar speelmateriaal.

4 Tuinzaterdagen in Leeuwarden
Joke Werver

De Leeuwarder Montessorischool en de Montessori Peutergroep delen hetzelfde schoolplein en hebben dit een aantal jaren geleden omgebouwd tot een speelterrein/tuin. Bianca Rodrigues (Leeuwarder Montessorischool) en Pytsje van Haskera (Montessori Peutergroep) beantwoorden de vragen die MM hen stelde.

5 Binnen, de aula. Buiten, het amfitheater…
Jules Jansen
Oud en nieuw verbonden in het Arnhemse Montessori College

6 Yoram Stein, auteur van ‘Stoppen met blowen’: “Regulering van softdrugs is een utopie”
INTERVIEW
Louis Jongejans
Yoram Stein (1972), auteur van ‘Stoppen met blowen’, is filosofiedocent aan het Montessori Lyceum Amsterdam en journalist. Hij studeerde politicologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en aan de University of California, Berkeley. Hij was onder meer journalist van Trouw en Opinio. Naar aanleiding van het boek ‘Stoppen met blowen’ bereidde ik met een groepje leerlingen van mijn school – het Einstein Lyceum – een aantal vragen voor en zocht ik namens ‘MM’ Yoram op.

8 Van het bestuur en de secties
VERENIGINGSNIEUWS

10 Uitkomsten regio enqutes basisonderwijs
MONTESSORI KENNISCENTRUM
Ronald Steen en Michael Rubinstein
Het kenniscentrum heeft een enqute uitgevoerd onder basisscholen en regiovoorzitters in het basisonderwijs, om zo een beeld te krijgen van de betrokkenheid bij de regiobijeenkomsten en om – zo mogelijk – succesfactoren in beeld te brengen in het functioneren van de regio’s. In dit artikel staat een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

11 Beverwijkse Montessorischool 70 jaar
Herke van Beek

12 Stichting Monton bestaat 10 jaar
Dick Beijer

12 Schaduwverkiezingen op een middelbare school
Hugo Dirksmeier
Leerlingen van 4 vwo van het HML organiseerden verkiezingen voor alle leerlingen op de dag v——r de echte verkiezingen.

13 De voorbereide omgeving van morgen, een keuze van vandaag
Maarten Stuifbergen
Je staat hoog in aanzien als je een hoge intelligentie hebt. Professor Howard Gardner doorbreekt deze conventie in zijn boek ‘Five Minds for the Future’. Hierin beschrijft hij vijf verschillende denkgewoonten die we de komende decennia nodig zullen hebben. Het zijn denkpatronen die wij onszelf eigen moeten maken, maar ook over moeten dragen aan de nieuwe generatie. Onderwijs en opvoeding spelen in die zin een elementaire rol. De weg is vrij voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen.
Zijn The Five Minds for The Future en de montessorischool in de 21e eeuw complementair of is er geen relatie?

14 Petra Janssen en Margot Schreurs
LANGS DE REKENSTOK
Erica Dirven & Joke Werver
De sectie Het jonge kind is onlangs versterkt door twee mensen uit de kinderopvangorganisatie Korein. Petra Janssen ( de nieuwe voorzitter ) en Margot Schreurs zullen namens de sectie zitting gaan nemen in het bestuur van de NMV. Om ze voor te stellen leggen we ze in deze MM langs de rekenstok.

16 Digitaal schoolbord
B@s

16 Colofon

17 Montessori Madness! Een ouder pleit voor montessori-onderwijs
BOEKRECENSIE
Erica Dirven
Bespreking van het boek ‘Montessori Madness!’, geschreven door Trevor Eissler, fervent aanhanger van het montessori-onderwijs.