Montessori Magazine — Jrg. 33 (december 2009) Nr. 2

Thema: VRIJE WERKKEUZE: UITGANGSPUNTEN EN DE PRAKTIJK

1 Van de redactie

2 Vrije werkkeuze: uitgangspunten en praktijk
THEMA: VRIJE KEUZE

Bas Moll

Vrije werkkeuze gaat over vertrouwen, over het leren keuzes maken en over het ruimte laten aan eigen ontwikkeling van kinderen.

5 De tijd van Roel van Duijn is voorbij! / Vrije werkkeuze in het voortgezet montessori-onderwijs
THEMA: VRIJE KEUZE

In zijn artikel over vrije werkkeuze zet Bas Moll eerst de uitgangspunten neer voor vrije werkkeuze en schetst hij vervolgens een beeld van de praktijk zoals hij die waarneemt. Een deel van die waarnemingen betreft scholen voor voortgezet montessori-onderwijs (vmo). MM vroeg aan twee directeuren van vmo-scholen om te reageren op het artikel van Bas Moll. Deze directeuren zijn: Hugo Dirksmeier, rector van het Haags Montessori Lyceum (HML), een school voor mavo, havo en vwo en Jules Jansen, directeur van het Montessori College Arnhem, voor mavo en havo.

6 Vrije werkkeuze
THEMA: VRIJE KEUZE
Margriet Hover
Als lid van de kwaliteitscommissie van de sectie Het jonge kind word ik regelmatig uitgedaagd om over de pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori na te denken. Onze commissie heeft de criteria en de kijkwijzer voor peutergroepen en kinderdagverblijven samengesteld met deze uitgangspunten als leidraad. Vrije werkkeuze is er ŽŽn van.

8 Kiezen voor Montessori
THEMA: VRIJE KEUZE
Erica Dirven
De roep om hogere kwaliteit binnen de kinderopvang en het verplicht stellen van een goed uitgewerkt pedagogisch beleidsplan zorgen er beide voor dat steeds meer kinderdagverblijven een gevestigde pedagogische visie als basis kiezen. Ook de opkomst van de brede school maakt dat veel basisscholen zich verbinden aan kinderopvang en andersom. De kinderdagverblijven nemen daarbij vaak de visie van de school over. Ouders van nu kunnen daardoor al veel vroeger een opvang- en schooltraject voor hun kind kiezen en de montessori kinderopvang is aan het opbloeien. In een vraaggesprek met twee moeders, Morena Miotto en Marta Dominguez, die voor hun kind een tweetalig montessori kinderdagverblijf in Amsterdam hebben gekozen verkent de auteur wat deze keuze heeft betekend voor hun kind en hun gezin.

11 Vrijheid van werken
THEMA: VRIJE KEUZE
Janneke Geluk
De vrijheid van werken van kinderen wordt in het montessori-onderwijs ingekaderd door de voorbereide omgeving. Om de vrijheid van werken te bespreken, nemen we een kijkje in diverse groepen.

12 Van het bestuur en de secties

VERENIGINGSNIEUWS

12 Mededelingen
VERENIGINGSNIEUWS

14 Montessori Kenniscentrum / Onderzoek wordt ‘hot’
Geerte van de Groep, Michael Rubinstein
Praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat onderzoek langzamerhand ‘hot’ wordt op scholen en informatie over wat het Montessori Kenniscentrum aan onderzoek wil gaan doen..

14 NMV conferentie 2009
Geerte van de Groep, Michael Rubinstein
Op 11 november vond in Utrecht de jaarlijkse NMV conferentie plaats met dit jaar als titel ‘dat is taal’. In deze MM komen we kort terug op de conferentie: met een korte inleiding en met twee impressies van bezoekers: Willemien Bekema en Fransje Weaver.

17 Waarom verschillen montessorischolen in het voortgezet onderwijs zo van elkaar?
HUGO
Hugo Dirksmeier

19 Every child is special – Montessori and inclusion / Korte impressie van het tiende congres van Montessori Europe
Jo‘lle de Groot
Impressie van het tiende congres.

19 Montessori Mededelingen voor alle ouders en personeelsleden
Louise Jongejans
Praktijkvoorbeeld over hoe het Einstein Lyceum de betrokkenheid bij de NMV wil vergroten.

20 Grieppandemie, deel 2
Als deze MM gemaakt wordt is het begin december. We vragen opnieuw aan een aantal montessorischolen hoe het staat met de Mexicaanse griep.

20 Professionalisering in het montessori-onderwijs
Mirjam Stefels, Caroline Offerhaus
Resultaten van een onderzoek dat uigevoerd is op verschillende montessorischolen voor primair en voortgezet onderwijs.

21 Dick Huntink
Langs de rekenstok
Michael Rubinstein
“We zijn als montessorischolen echt in beweging!”. In deze MM leggen we Dick Huntink langs de rekenstok. Hij staat midden in het montessori-onderwijs als directeur van de Anne Frank montessorischool in Doesburg en als opleider aan de montessori-opleiding in Arnhem.

24 Gezellie
COLUMN
B@s

24 Colofon