Montessori Magazine — Jrg. 32 (maart 2009) Nr. 3

Thema: NIEUWE DIRECTEUREN

1 Van de redactie

3 Twee jonge directeuren voor de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
THEMA: NIEUWE DIRECTEUREN

Michael Rubinstein

Aan de Polderweg in Amsterdam Oost zijn sinds het begin van dit schooljaar twee scholen voor voortgezet montessori-onderwijs gevestigd. Het Montessori College Oost heeft namelijk een buurman gekregen: het Cosmicus Montessori Lyceum. Deze school is ontstaan uit een initiatief van de Stichting Cosmicus en de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). Directeur van deze nieuwe school is Huseyin Asma. Ook buurman Montessori College Oost (MCO) heeft sinds een jaar nieuwe directeur, Theo Jaspers.

5 Leiderschapstraining aan het Montessori College Nijmegen-Groesbeek
THEMA: NIEUWE DIRECTEUREN

Michael Rubinstein

Janneke Stam is rector van het Montessori College Nijmegen-Groesbeek, een van de grootste scholen voor voortgezet montessori-onderwijs. De school heeft vier locaties in Nijmegen en Groesbeek en er werken in totaal 270 personeelsleden.

5 ‘Ik wil graag directeur worden in het montessori basisonderwijs’
THEMA: NIEUWE DIRECTEUREN
Mirjam Stefels
Cordula Rooijendijk (1973) is een studente die weet wat ze wil. Nu volgt zij de deeltijd/verkort montessori opleiding aan de pabo Hogeschool van Amsterdam onderwijs en opvoeding en wil directeur worden van een basisschool. Waarom wil zij dit en wat zijn haar idealen? Opgewekt en kordaat vertelt Cordula. Zij is jong, maar niet meer zo jeugdig. Ze spreekt zeker niet onbezonnen, maar vol enthousiasme. De montessori directeur met nieuwe elan.

6 Je hart moet liggen bij het concept
THEMA: NIEUWE DIRECTEUREN
Mirjam Stefels
Irma Pieper (1969) is directeur van montessorischool ‘de Plotter’ in Zutphen. Na jarenlange ervaring als groepsleraar maakte zij de stap naar het directeurschap in dezelfde school. Wat zijn haar bevindingen? Hoe kijkt zij aan tegen de montessori identiteit in de school? vanuit een grote betrokkenheid vertelt Irma haar verhaal over de school waar zij haar hart aan heeft verpand.

7 Een gebouw met visie
Jules Jansen
Afgelopen oktober is het Montessori College Arnhem vanuit Oosterbeek verhuisd naar de nieuwe locatie in Arnhem. het heeft heel wat voeten in aarde gehad. Het gebouw in Oosterbeek was op. Het bouwproces liep enorme vertragingen op.

11 Bezoek aan de workshop van de Montessori Driehoek
Aurora Smit
Op woensdag 28 januari bezocht ik de workshop van de Montessori Driehoek, een term die ik tijdens mijn opleiding aan de montessori pabo van de Hogeschool Rotterdam nog niet had gehoord.

12 Van het bestuur en de secties

VERENIGINGSNIEUWS

12 Van de voorzitter van de sectie basisonderwijs
VERENIGINGSNIEUWS

13 Van de voorzitter van de sectie voortgezet onderwijs
VERENIGINGSNIEUWS

14 Plan van aanpak Montessori kenniscentrum
Geerte van de Groep, Michael Rubinstein
Dit eerste plan van aanpak van het Montessori kenniscentrum beslaat de korte en middellange termijn. Hoofddoel van dit plan is om te bepalen waar de prioriteiten van het Montessori kenniscentrum liggen tot de zomer 2009 en vervolgens tot eind 2009. Daartoe bevat het plan een inventarisatie van gewenste ontwikkelingen en van knelpunten, een beschrijving van activiteiten en een tijdpad tot zomer 2009 en eind 2009.

17 Opening Cosmicus Montessori Lyceum
Ferd Stouten
Dit schooljaar is er in Amsterdam een nieuwe school voor voortgezet montessori-onderwijs geopend: het Cosmicus Montessori Lyceum, deelschool van het Amstellyceum. Het is een havo/vwo-school, opgericht vanuit een initiatief van de Stichting Cosmicus, die zich al geruime tijd bezighoudt met het bevorderen van onderwijs en wereldburgerschap voor allochtone studenten.

19 Een montessoriopvoeding voor de allerjongsten
Twee montessorianen leggen uit waarom ze voor hun eigen, nog jonge kinderen hebben gekozen voor montessoriopvoeding en onderwijs. Ankie ketelaars, middenbouwleerkracht en bouwcošrdinator van de montessorischool Weert, heeft een zoon van vierenhalve maand die een dagverblijf met montessoriaanse visie bezoekt. Annette de Deken, directeur van de montessorischool De Schakel in Hoogvliet heeft een dochter in de peuterleeftijd.

22 Een week lang thematisch, vakoverstijgend, binnen en buiten leren is goud waard!
HUGGO
Hugo Dirksmeier

22 A school with a view
Louis Jongejans
Ontmoetingen op de William Morris Academy (vanaf 1 augustus 2009 William Morris Sixth Form) in Londen zijn altijd bijzonder. Een jaar na de oprichting in 1994 was het ŽŽn van de eerste scholen die open leercentra en individuele leertrajecten toepaste en de school loopt nu, in 2009, nog ver voor op scholen met traditionele onderwijsconcepten.

23 Teja Kenbeek
Langs de rekenstok
Michael Rubinstein
“Opvoeden doe je eigenlijk vooral bij jezelf”

24 Ruzie
COLUMN
B@s

24 Colofon