Montessori Magazine — Jrg. 32 (juni 2009) Nr. 5

Thema: PASSEND ONDERWIJS

1 Van de redactie

2 Montessorischolen komen in de richting, maar moeten wel trouw blijven aan hun concept
THEMA: PASSEND ONDERWIJS

Mirjam Stefels

De plaats van inclusief of passend onderwijs in het montessori-onderwijs bespreken vraagt om een interview met een kenner op beide gebieden. Kees van der Wolf is daar de geschikte persoon voor. Het werd helemaal interessant om met hem te spreken, nadat hij had toegezegd een inleiding en workshop te willen geven op het congres van Montessori Europe in Krakau van 16 tot 18 oktober 2009. Als lid van de commissie Lambrechts, de Evaluatie en Adviescommissie Passend Onderwijs, zal hij de staatssecretaris adviseren over de veldinitiatieven en experimenten die bij de voorbereiding van passend onderwijs worden uitgevoerd.

4 Montessori-onderwijs is passend onderwijs
THEMA: PASSEND ONDERWIJS
Anneloes van de Graaff & Bianca Wolf
Montessorionderwijs is uitermate geschikt om passend onderwijs vorm te geven.

7 Inclusief pedagogisch concept in de montessoripeutergroepen of -dagverblijven
THEMA: PASSEND ONDERWIJS

Liesbeth Schneiders
Over de ervaring opgedaan met de komst op peutergroep De Kubus in Heerhugowaard van kinderen met speciale ontwikkelingsbehoeften.

8 Nikki

THEMA: PASSEND ONDERWIJS

Liesbeth Schneiders
Peuterleidster in gesprek met Nancy van der Steen, die een dochter heeft met het fragiele X syndroom en ASS.

9 Passend examen
THEMA: PASSEND ONDERWIJS
Wiebe Brouwer
“Er is sprake van een paradox tussen flexibiliteit en de standaard waaraan voldaan moet worden.”

10 De tijd is rijp voor een montessori plus school
THEMA: PASSEND ONDERWIJS
Mirjam Stefels
In heel Nederland zijn er verrijkingsklassen te vinden. Speciale klassen onder schooltijd waar de kinderen onderwijs wordt aangeboden dat beter aansluit bij hun behoeften. Deze verrijkingsklassen of ‘plusklassen’ worden niet vanuit het ministerie van OCW gefinancierd en berusten vaak op particulier initiatief. In gesprek met Inge Slaats die de Kikidio-plusklas in Veldhoven opzette.

12 Passend onderwijs
THEMA: PASSEND ONDERWIJS
Dick Beijer
Passend onderwijs in dichtvorm

13 Montessorie aanpak in een kinderrevalidatiecentrum in Oekra•ne
THEMA: PASSEND ONDERWIJS
Mirjam Stefels
Sinds mei 2008 bezoekt Mirjam Stefels samen met Els Westra regelmatig het kinderrevalidatiecentrum Dhzerelo in Oekra•ne. Op verzoek van de directie van het centrum krijgen leidsters de gelegenheid om deel te nemen aan bijeenkomsten over montessori-onderwijs en de mogelijkheden ervan tot integratie binnen hun werksituatie. In dit centrum is geen sprake van inclusief onderwijs. Hier gaan de kinderen heen voor wie er geen mogelijkheden zijn binnen het staatsonderwijs in Oekra•ne. Het motto: “Wat zie ik, wat is de moeilijkheid voor dit kind en hoe kan ik hierbij helpen?”

16 Van het bestuur en de secties
VERENIGINGSNIEUWS

18 Montessorischool Dordrecht is kunst- en cultuurschool
Michael Rubinstein
De Montessorischool Dordrecht is vanaf begin 2009 een ‘kunst- en cultuurschool’. Dit si een nieuw concept, dat bovendien op deze school verbonden wordt met komisch onderwijs. Karin Groenendijk, directeur van deze school, vertelt over het hoe en waarom.

20 Europees aanbesteden is een farce
HUGO

Hugo Dirksmeier
‘Help mij het zelf te doen’, zei Maria Montessori. Dat wil ik wel, maar ik mag het niet van ‘Europa’. En daar word ik, Europeaan in hart en nieren, heel erg boos van!

20 Oneness Family School: een bijzondere montessorischool in Washington (1)

Greetje Hoekstra
Het eerste deel van een uitgebreid interview met Andrew Kutt, de directeur van de Oneness Family School, een bijzondere montessorischool in Washington. Andrew Kutt heeft voor de school een eigen concept ontwikkeld. Een concept waarin er naast montessori uitgangspunten en materialen ook plaats is voor andere invloeden. De school bestaat uit twee voorschoolse groepen en daarna uit iedere bouw ŽŽn groep.

22 Vera van de Bult
Langs de rekenstok
Mirjam Stefels
Vera van de Bult neemt aan het eind van het schooljaar 2008/2009 afscheid als leerkracht in de onderbouw van de montessorischool in Dordrecht. Daarmee komt een eind aan een uitzonderlijke onderwijsloopbaan van 45 jaar in het montessori-onderwijs. ‘De tafels samen opdreunen wilde ik niet’

24 Ritalin
COLUMN
B@s

24 Colofon